Distribuce elektřiny

Pro naše zákazníky zajišťujeme distribuci elektřiny ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.

  • Distribuci elektřiny zajišťujeme na území vymezeném licencí ERÚ č. 121633965
  • Na základě uvedené licence působíme na území Ostravy, místní část Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky.
  • Primárně elektrickou energií zásobujeme oblast strojíren skupiny VÍTKOVICE, a.s. a dalších firem v oblasti Dolní Vítkovice, Střední Vítkovice a Horní Vítkovice. V těchto oblastech zásobujeme cca 460 odběrných míst.
  • Přenosová kapacita ve vymezeném území je 376 MW.
  • Území je zásobováno 3 x 2 vedeními 110kV a je napojeno na soustavu 110kV ve třech vlastních transformovnách R8/II, R8/III, R8/IV. V těchto transformovnách je v zásobovacím území ČEZ Energetické služby, s.r.o. instalováno 9 transformátorů o celkovém transformačním výkonu 366MVA.
  • Z 24 rozvoden zajišťujeme distribuci elektřiny na napěťových hladinách vn i nn
  • Celá lokální distribuční soustava je řízena v nepřetržitém provozu vlastním energetickým dispečinkem

Máme

  • Tým kvalifikovaných zaměstnanců a dodavatelů
  • Potřebnou techniku a kvalifikaci k zajištění kvalitních dodávek el. energie
  • Zkušenosti z oblasti komplexního provozování distribučních zařízení

Lokální distribuční soustava Vítkovice – základní technické údaje

Distribuce elektřiny LDS Horní Suchá PZ František

Lokální distribuční soustava Horní Suchá – základní technické údaje

Pravidla provozování LDS

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie.

Program rovného zacházení

Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy

Dosahovaná úroveň kvality distribuce

Základní informace o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb

Kontakty

Kontaktní údaje na dispečink, plánování odstávek a další

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu

Copyright 2020 ČEZ Energetické služby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena