/ENERGO/MANAGER

Co je systém /ENERGO/MANAGER?

EnergoManager je systém pokročilého energetického managementu, který kombinuje prvky energetického auditu s on-line monitoringem energií pomocí vlastního softwaru. EnergoManager klade důraz na nalezení ekonomicky efektivních opatření pro snížení nákladů na energie a tvorby strategického plánu investic.

EnergoManager nachází uplatnění v průmyslových podnicích, malých energetikách, administrativních budovách, apod. S EnergoManagerem souvisejí dodatečné činnosti, jako jsou kontroly či dodávka a instalace monitorovacích systémů energií.

Samozřejmostí je kooperace s ostatními společnostmi ČEZ.

Potřebujete?

 • Chcete získat přehled o spotřebách energie ve vašem podniku?
 • Chcete mít jednoduchý nástroj pro kontrolu efektivnosti využívání energie?
 • Máte spoustu měřených spotřeb (dat), které nikdo průběžně nevyhodnocuje?
 • Nechcete již čekat, než vám spolupracovníci připraví excelovské tabulky?
 • Chcete mít přístup k údajům o spotřebách energií kdekoliv a kdykoliv?
 • Nemáte odborníky pro vyhodnocování (analýzu) spotřeb energie s následnými návrhy úsporných opatření?
 • Chcete pravidelně získávat návrhy našich odborníků na energeticky úsporná opatření?
 • Přejete si zavést energetický management do vašeho podniku?

Co nabízíme?

 • Zpřístupnění důležitých dat z měření do webového prostředí.
 • Vytvoření bilančních výpočtů a hodnotících parametrů na míru zákazníkovi v prostředí EnergoManagera.
 • Provádíme analýzu spotřeb energií se zaměřením na identifi kaci ztrát a možnosti úspor.
 • Navrhujeme organizační, nízkonákladová i vysoko nákladová úsporná opatření.
 • Disponujeme řadou odborníků s mnohaletými zkušenostmi v energetice.

Oblasti úspor

 • snížením nákladů na vytápění, chlazení a spotřebu strojů,
 • úpravou strategií plánování odběrů energií.

Optimalizací provozu na základě:

 • aktuálních a připravovaných legislativních opatření (úprava bilančních výpočtů, komunikace s orgány státní správy apod.),
 • vyhodnocení a následné doporučení na řízení procesů,
 • dodržení odběrových diagramů,
 • využívání dotačních titulů,
 • výrazného zrychlení tvorby auditů, studií, projektů apod.,
 • detekcí ztrát v rozvodech energií a rozborem jejich investiční eliminace,
 • návrhů na zařazování nových technologií do provozu, včetně jejich technicko-ekonomické vhodnosti,
 • přípravy podkladů pro rozhodování a plánování (přístupné on-line přes webové prostředí),
 • tvorby výkaznictví pro státní správu (KVET, DEZ,...) a hodnocení efektivity realizovaných opatření v provozu.

Komplex činností systému /ENERGO/MANAGER

 • Prohlídka vašeho podniku.
 • Navedení měřených dat ze stávajících řídících systémů do webové aplikace EnergoManager přístupné z internetu.
 • Na základě konzultací se zákazníkem vytvoření vhodných porovnávacích parametrů (měrné spotřeby, účinnosti...)
  do webové aplikace EnergoManager.
 • Proškolení zaměstnanců zákazníka pro užívání systému EnergoManager.
 • Na přání zákazníka doplnění měření pro získání podrobnějších údajů o dominantních spotřebičích.
 • Periodická analýza spotřeb energií.
 • Periodický návrh úsporných opatření.
 • Ověřování již realizovaných úsporných opatření.

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Produktový ist - EnergoManagerpdf761 kB
Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena