Veřejné osvětlení

Nabízíme komplexní systémová řešení v oblasti provozování systémů Veřejného osvětlení.

Příklady realizací
Rekonstukce svítidel
Rekonstrukce rozvaděče veřejného osvětlení
Osvětlení budov a výrobních prostor
Jak by to mělo vypadat
Mapa realizovaných projektů

Potřebujete?

 • Chtěli byste vylepšit vzhled a technický stav veřejného osvětlení (VO)?
 • Rádi byste snížili náklady na provoz veřejného osvětlení?
 • Chcete snížit poruchovost stávající soustavy veřejného osvětlení a zvýšit bezpečnost občanů?
 • Používáte úsporné světelné zdroje pro snížení spotřeby elektrické energie?
 • Nedisponujete fi nančními prostředky na modernizaci veřejného osvětlení vedoucí k úsporám?

Co nabízíme?

Dokumenty ke stažení
Standardy pro zařízení veřejného osvětlení
Vyobrazení a schémata
Bezpaticový silniční stožár
Nátěry stožárů
Obecné požadavky na dokumentaci
Vzory popisů světelných míst

 • Navrhneme vám způsob modernizace veřejného osvětlení.
 • Převezmeme zodpovědnost za správu veřejného osvětlení.
 • Analyzujeme možnosti snížení nákladů a navrhneme řešení.
 • Postupujeme v souladu s platnou legislativou.
 • Rekonstrukci zrealizujeme na klíč.
 • V případě potřeby zajistíme financování.

Další služby

 • Zmapování stávajícího stavu VO a zpracování pasportu VO.
 • Zpracování Generelu VO.
 • Studie VO - zhodnocení stávajícího stavu osvětlovací soustavy, návrh obnovy, energetický audit.
 • Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a rozšíření VO.
 • Realizaci rekonstrukce, obnovy nebo rozšíření soustavy VO.
 • Financování rekonstrukcí VO.
 • Provozování VO měst a obcí - přenesená správa.
 • Odkup osvětlovacích soustav a zajištění osvětlení pro obce a města.
 • Nasvětlení přechodů pro chodce - návrh, projektová dokumentace, realizace.
 • Dodávky moderních technologií a systému pro dozor a řízení VO.
 • Centrální dispečink s nepřetržitým provozem.
 • Trasování podzemních vedení, lokalizace poruch, zaměření zařízení pomocí vysoce přesné GPS.
 • Další služby - kontrola a zhodnocení stavu stožárů, výpočet osvětlení, regulace stávajících soustav, revize, vyhledání
  kabelových poruch a vytýčení sítí.

Veřejné osvětlení v naší správě a provozu (mapa realizovaných projektů)

Příklady realizací

Rekonstrukce a provozování veřejného osvětlení města Fulnek

 • Termín realizace 2013/2014.
 • Realizace rekonstrukce VO v rozsahu 750 SB.
 • Zajištění přenesené správy v rozsahu 940 světelných bodů a 20 zapínacích míst.
 • Snížení nákladů na provoz o 60 %.
 • Montáž a demontáž vánočního osvětlení.

 

 

 

 

Rekonstrukce a provozování veřejného sovětlení obce Bolatice

 • Termín realizace 2013/2014.
 • Realizace rekonstrukce v rozsahu 450 světelných bodů.
 • Dosažení úspor nákladů díky regulaci osvětlení v době sníženého
  pohybu osob a snížení provozu na komunikacích.
 • Snížení instalovaného příkonu o 25 % i přes poměrně vysoké navýšení počtu světelných bodů.
 • Zajištění přenesené správy v rozsahu 554 světelných bodů.

Výměna rozvaděčů veřejného osvětlení města Teplice

 • Termín realizace 2014.
 • Výměna 66 ks rozvaděčů veřejného osvětlení včetně souvisejících prací (demontáž stávajících rozvaděčů, úprava kabeláže, úprava terénu do původního stavu).
 • Funkce dozoru a bezdrátové komunikace. Možnost dálkového spínání rozvaděčů, sledování stavu hlavního jističe, hlavního stykače, dveřního kontaktu, spotřeby elektrické energie apod.

Osvětlování přechodů pro chodce

 • Zhodnocení přechodu a provedení návrhu nasvětlení přechodu pro chodce.
 • Zhotovení projektové dokumentace včetně provedení výpočtů a územního souhlasu.
 • Realizace nasvětlení přechodu pro chodce.
 • V roce 2014 ČEZ Energetické služby, s.r.o. provedly realizaci nasvětlení přechodů pro chodce ve 26 městech a obcích.

Jak by to mělo vypadat

Veřejné osvětlení nesestává pouze ze svítidel. Vždy důsledně dbáme na to, aby byly v dobrém stavu veškeré součásti veřejného osvětlení, tedy i rozvaděče a vedení.

Kladkový izolátor VZK, nesoucí vodič pro napájení osvětlení, svým stavem nevyhovoval, proto byl při rekonstrukci vyměněn.

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Produktový list - Veřejné osvětlenípdf1 132 kB
Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies

Copyright 2019 ČEZ Energetické služby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena