Proběhl seminář o dotacích pro podnikatele

11. 6. 2022

Společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a SFŽP ČR jsme společně s kolegy z ČEZ ESCO uspořádali seminář o dotacích

Na semináři byly představeny typy podporovaných projektů, technické parametry, kritéria přijatelnosti a opatření na které lze získat dotace u různých typů programů pro podnikatele. Byly představeny možnosti, jak prostřednictvím programů realizovat energetické úspory v průmyslu, energetické úspory v průmyslu EU ETS, modernizaci zdrojů a rozvodů soustav zásobování tepelnou energii, snižování emisí znečišťujících látek, smart grids a obnovitelné zdroje (FVE a akumulace). Byly představeny programy Modernizační fond a Národní plán obnovy, OPŽP, OP TAK.

Závěrem byly Michalem Slívou, ředitelem úseku Výstavba průmyslové energetiy, prezentovány ukázky dobré praxe, reference a představení produktů ČEZ Energetických služeb a ČEZ ESCO.

Prezetace jsou ke stažení zde.