Certifikace

Systém integrovaného managementu ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. má zaveden a certifikován systém integrovaného managementu (IMS) již od roku 2004. Tento systém je tvořen systémem řízení kvality dle ISO 9001, řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001, řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001.

Součástí systému je oblast řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001, která je certifikována od roku 2009.

Systém byl v roce 2016 nově rozšířen omanagement hospodaření s energií dle ISO 50001, díky kterému může společnost efektivně snižovat energetickou náročnost, zlepšovat energetickou účinnost, využívání a spotřebu energie. Tímto systémem je také pokryt legislativní požadavek dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Ve společnosti je dále certifikován systém kvality svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2 a provádění ocelových konstrukcí dle normy ČSN EN 1090-2.

Každoročně je také prověřována dozorovými audity oprávněná Vodohospodářská laboratoř, která je posouzená ASLAB - Střediskem pro posuzování způsobilostí laboratoří.

V listopadu a prosinci 2016 proběhl ve společnosti recertifikační audit, který prověřil integrované systémy a to řízení bezpečnosti informací, řízení kvality, ochrany životního prostředí, řízení bezpečnosti i hospodaření s energií. Byla konstatována shoda procesů s mezinárodními standardy, efektivně nastavený systém řízení a vysoká úroveň bezpečnosti ve společnosti. Audit byl proveden renomovanou certifikační společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC.

Systém řízení je certifikován pro rozsah činností

 • Realizace energetických staveb.
 • Vypracování studií v oblasti energetických zařízení a poradenství v energetice.
 • Modernizace, rekonstrukce a provozování energetických hospodářství.
 • Komplexní služby v oblasti technického servisu, oprav a udržování energetického zařízení a nemovitostí.
 • Modernizace, rekonstrukce a provozování osvětlování.
 • Poskytování energetických služeb se zárukou úspor.
 • Provozování systémů centralizovaného zásobování teplem.
 • Provozování a udržování elektrických distribučních zařízení.
 • Distribuce plynů a vod, odvádění a čištění odpadních vod.
 • Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
 • Poskytování služeb v oblasti informačních technologií a centrálního energetického dispečinku.
 • Poskytování služeb vodohospodářské laboratoře a služeb měření energií
 • Zajištění chodu, obsluhy a údržby energetických zařízení obnovitelných zdrojů energie

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. vnímá efektivně fungující systém řízení jako významný nástroj, který napomáhá zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s ohledem na životní prostředí, bezpečnost a hospodaření s energií a přispívá tak k vyšší spokojenosti zákazníků.

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. má zaveden a certifikován systém integrovaného managementu (IMS) již od roku 2004. Tento systém je tvořen systémem řízení kvality dle ISO 9001, řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001, řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001.

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Certifikát oprávněné Vodohospodářské laboratořepdf2 007 kB
Certifikát systému integrovaného managementupdf1 463 kB
Certifikát systému svařovánípdf1 206 kB
Certifikát provádění ocelových konstrukcípdf1 811 kB
Certifikát systém bezpečnosti informacípdf1 437 kB
Certifikát systému hospodaření s energiípdf2 905 kB
Politika etického chovánípdf84 kB
Politika systému integrovaného managementupdf135 kB
Politika systému řízení bezpečnosti informacípdf324 kB
Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena