Nejvýznamnější realizované projekty

Energetické hospodářství Horní Slavkov

Naše společnost jako vítěz 10-letého tendru provozuje v rámci pronajatého majetku EH Horní Slavkov. Zde je realizována výroba v plynové kotelně (4 x 4,6MWt) a dodávka primární topné vody pro bytový fond a sekundární sféru města. Teplo je dodáváno až na patu domu včetně rozúčtování tepla jednotlivým odběratelům, resp. SVJ bytových domů. Významným odběratelem tepla je i zdejší nápravné zařízení.

Energetické hospodářství Kdyně

Naše společnost jako vítěz 15-letého tendru provozuje v rámci pronajatého majetku EH Kdyně. V první roce provozování je výroba tepla realizována ve staré uhelné kotelně. Současně s tím dochází k výstavbě nového tepelného zdroje na zemní plyn o výkonu 8MWt. Dodávky tepla jsou realizovány v páře, po modernizaci bude topným médiem teplá voda.. Teplo je dodáváno místní distribuční společnosti. Významným odběratelem tepla je společnost Kdynium a.s.

Energetické hospodářství Vítkovice

V rámci průmyslového areálu v Ostravě - Vítkovicích je realizována distribuce zemního plynu, skladování konvertorového plynu, dodávky stlačeného vzduchu a jednotlivých druhů vod - provozní, pitné, recirkulované a odpadní.  

Dále je zajišťováno čištění odpadních vod a prováděny fyzikálně-chemické a mikrobiologické rozbory vod. Součástí komplexních služeb je celkový technický servis jednotlivých zařízení s nepřetržitým monitorováním provozu prostřednictvím centrálního dispečinku.

Energetické hospodářství Mohelnice

V rámci pronajatého majetku v EH Mohelnice (záložní zdroj a navazující technologická zařízení, VN trafostanice TF1) a vlastního majetku (výtopna, teplovodní rozvody, domovní předávací stanice) je realizována dodávka primární topné vody pro bytový fond a terciární sféru města Mohelnice. Dále EHM zajišťuje pro společnost Siemens NST obsluhu a udržování VN rozvodny, plynové kotelny, kompresorové stanice, topných zařízení a rozvodů ostatních provozních médií. Pro společnosti Siemens Elektromotory a Siemens NST zajišťuje EHM revizní a kontrolní činnosti na vyhrazených plynových a tlakových zařízeních.

Pivovar Velké Popovice

V rámci energetického hospodářství je zajišťována výroba a rozvod stlačeného vzduchu.

Veřejná osvětlení v obcích a městech ČR

Na vlastních a nebo formou přenesené správy provozovaných sítích VO ve více než 100 obcích a městech ČR je za paušální částku realizován spolehlivý, bezpečný a energeticky úsporný provoz VO. Součástí koncepce je obnova a rekonstrukce zařízení s aplikací moderních technologií a systémů (regulačních prvků, elektronických předřadníků, dálkového monitoringu s výstupem na centrální dispečink).

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena