Výstavba a správa veřejného osvětlení

Veřejná osvětlení v obcích a městech ČR

Na vlastních a nebo formou přenesené správy provozovaných sítích VO ve více než 100 obcích a městech ČR je za paušální částku realizován spolehlivý, bezpečný a energeticky úsporný provoz VO. Součástí koncepce je obnova a rekonstrukce zařízení s aplikací moderních technologií a systémů (regulačních prvků, elektronických předřadníků, dálkového monitoringu s výstupem na centrální dispečink).

mapa realizovaných projektů

 Předmět realizace

 • instalace 3 regulátorů napětí napájející vedlejší komunikace v obci
 • Obnova soustavy 450 svítidly Philips Malaga
 • Instalace 205 svítidel využívajících autonomní regulaci
 • Ve správě a provozu celkem 554 svítidel
 • Umístění svítidel na hlavních komunikacích nad sítí NN za pomoci atypických výložníků
 • Zpracování pasportizace soustavy VO
 • Návrh osvětlovací soustavy
 • Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Úprava topologie sítě
 • Projekční, inženýrskou a realizační činnost
 • Rovnoměrné osvětlení komunikací
 • Snížení nákladů na provoz a údržbu

Přínosy realizace

 • Zkvalitnění osvětlení na komunikacích
 • Úspora nákladů na provoz VO
 • Úspora elektrické energie využitím napěťové regulace
 • Zvýšení bezpečnosti v obci
 • Snížení instalovaného příkonu soustavy o 25 % i při poměrně významném zvýšení počtu světelných bodů

Termín realizace

 • 2021-2013

Názor zákazníka

„Díky rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) provedené v naší obci v prosinci 2012 a v lednu 2013 jsme získali nové kvalitní osvětlení našich komunikací.
Rekonstrukci VO předcházelo kompletní zhodnocení stávajícího stavu osvětlovací soustavy, rovněž byly provedeny světelně technické výpočty. Na základě tohoto zhodnocení byla osvětlovací soustava rozšířena o 70 nových svítidel, čímž se dále zlepšily světelné podmínky v obci.
Firma ČEZ Energetické služby, s.r.o. dodala práce kvalitně a v termínu."

Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatice

 

Předmět realizace

 • Modernizace zastaralé osvětlovací soustavy za novou
 • Využití nové LED technologie v kombinaci s chytrým bezdrátovým řízením
 • Výrazné snížení spotřeby elektrické energie, úspory provozních nákladů
 • Rekonstrukce 500 světlených bodů
 • Snížení světelného smogu a vlivu na životní prostředí
 • Dynamické řízení svítidel pomocí bezdrátového řízení s možnosti měnit intenzitu osvětlení dle požadavku města
 • Monitoring osvětlovací soustavy v režimu 365/7/24 
 • chytrá osvětlovací soustava byla podpořena dotací od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT

Termín realizace

 • 2020

Možnost rozšíření veřejného osvětlení o další systémy

Do budoucna může město chytrou soustavu veřejného osvětlení využít k dynamickému řízení úrovně intenzity osvětlení v závislosti na intenzitě dopravy nebo pohybu chodců, nebo na nově vzniklou bezdrátovou sít připojit další chytrá zařízení. Nově vzniklou soustavu je možné také využít pro napájení instalovaných zařízení umístěných na podpěrných bodech. Díky řídícímu systému je možné ponechat soustavu trvalé pod napětím a ušetřit tak náklady za bateriové systémy zajištující napájení v době, kdy není veřejné osvětlení v provozu např. rozhlasů, radarů, senzorů, kamer apod. To přinese v budoucnu městu další uspořené prostředky z rozpočtu.

 

Předmět realizace

 • Výměna zastaralé osvětlovací technologie za nové chytré osvětlení v LED technologii v počtu 182 kusů včetně 2 rozvaděčů
 • moderní LED svítidla
 • úspora elektrické energie
 • snížení světelného smogu
 • dynamické řízení svítidel pomocí bezdrátového řízení
 • měnit intenzitu osvětlení z dispečinku a reagovat na mimořádné situace
 • monitoring soustavy

Termín realizace

 • 2020

Cíl realizace

Hlavním cílem projektu bylo nahradit stávající nevzhledná sodíkové svítidla za designová LED svítidla respektující architekturu bezprostředního okolí parku a rovněž ověřit si využitelnost nové technologie bezdrátově řízeného chytrého osvětlení v takto rozsáhle zástavbě. V rámci osvětlení Riegrových sadů je možné u jednotlivých svítidel monitorovat jejich stav, ovládat je a řadit do skupin, stmívat, případně soustavu rozšiřovat o další inteligentní prvky.

Předmět realizace

 • Výstavba veřejného osvětlení pro nasvětlení obousměrné cyklostezky mezi městem Touškov a obcí Kozolupy
 • efektivní využití osvětlovací soustavy
 • zvýšení bezpečnosti

TErmín realizace

 • 2020

Přínosy realizace

Cyklostezka propojuje obě obce a výrazně zvyšuje bezpečnost chodců a cyklistů. Jelikož jsou obce od sebe vzdálené necelý 1 km, je samozřejmé, že se zde setkáváme s hustým pohybem chodců i cyklistů při cestě do zaměstnání apod.  Vzhledem k velké intenzitě provozu na komunikaci, 6 770 vozidel během dne, byla situace zejména pro cyklisty značně nebezpečná.

Díky pečlivému výběru LED svítidla se podařilo nasvětlit jak cyklostezku, tak i přilehlou komunikaci pro motorová vozidla. Rovněž umístění osvětlovací soustavy omezuje případné nebezpečí nárazu vozidla či osob do stožárového tělesa.

 Předmět realizace

 • Instalace chytrého osvětlení na klíč
 • Dodávka řídícího systému s bezdrátovou komunikací

Přínosy realizace

 • Snížení nákladů na spotřebu elektrické energie o 61 %
 • Úspora obecních nákladů na provoz osvětlení 
 • Obec může na dálku měnit a nastavovat intenzitu osvětlení, on-line zjišťovat spotřebu a zároveň okamžitě zjistí, když dojde k jakékoliv poruše nebo vniknutí do rozvodného zařízení
 • Možno regulovat zapínání a vypínání osvětlovací soustavy (vzhledem ke své poloze v hlubokém údolí nastavit o čtvrt hodiny dříve, než bývá zvykem v okolních vesnicích)
 • Příznivá teplota chromatičnosti 2700 K (Kelvinů) – svítidla s touto teplotou chromatičnosti potlačují některé složky barevného spektra, především modrou, a tím snižují vliv na okolní přírodu

Termín realizace

 • 2020

Názor zákazníka

„Jde o významné úspory, ale při hodnocení veřejných záležitostí je pro nás důležitější přínos pro obec, a ten je v případě nového osvětlení opravdu velký. Moderní LED svítidla přinesla na naše silnice zásadní změnu z hlediska bezpečnosti na cestách, to se nedá se starými výbojkovými lampami srovnat,“ zhodnotila starostka Jaroslava Jurčová a dodala, že obec získala na pořízení chytrého osvětlení dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT, takže si na investici nemusela půjčovat.