• Veřejné osvětlení
  • Energetická hospodářství
  • Provozy pro údržbu TZB
  • Rekonstrukce osvětlovací soustavy
  • Stavební údržba-Severočeské doly a.s.
Mapa realizovaných projektů

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2021 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena