Telco Pro Services, a. s.

Společnost Telco Pro Services, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Všeobecné podmínky k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s účinností od 25. 5. 2018