Telco Pro Services | Skupina ČEZ | Skupina ČEZ

Telco Pro Services, a. s.

Společnost Telco Pro Services, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Oznámení o změně Všeobecných podmínek k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s účinností od 1. 3. 2018 a od 25. 5. 2018

Dovolujeme si Vás informovat o novém znění Všeobecných podmínek, jež nabývají účinnosti: