Úvodní str.


Cesta k objevu
W.C.Roentgen


 
 

 

OBJEV A OBJEVITELÉ

Historie laseru se „rozbíhala“ velmi pomalu. Na začátku byla Einsteinova předpověď, že by mohlo za vhodných podmínek vzniknout záření neobvyklých vlastností. Trvalo však téměř 40 let, než se podařilo zdroj takového záření sestrojit. Od toho okamžiku však dostaly události nesmírně rychlý spád. Nové zdroje - lasery - začaly z laboratoří fyziků pronikat do nejrůznějších oblastí vědy, průmyslu i běžného života a dnes už nás přímo nebo nepřímo provázejí prakticky na každém kroku. Tvůrci laseru oprávněně získali nejen patent na vynález, ale i Nobelovu cenu.

V prvé řadě si musíme uvědomit, že laser je zdroj světla. Abychom porozuměli principům, na jakých je založena jeho konstrukce, musíme se seznámit aspoň se základními poznatky atomové a kvantové fyziky. Atomy látek jsou charakterizovány mj. svým energetickým stavem a světlo vzniká při přechodech atomů z jednoho energetického stavu do druhého. Při těchto přechodech mohou nastat tři případy - absorpce, spontánní emise a stimulovaná emise záření. Tvořivé a originální využití stimulované emise vedlo až ke zkonstruování prvního laseru ...

 

ÚVODNÍ  -   OBJEV  -   PRINCIP LASERU  -   APLIKACE  -   OBSAH