Úvodní str.Zdroje světla
Princip laseru
Typy laserů

 
 

 

JAK FUNGUJE LASER

Elektromagnetické záření nás obklopuje ze všech stran. Jeho spektrum začíná rozhlasovými vlnami a končí radioaktivním zářením gama. Světlo je jediná složka elektromagnetického spektra, kterou můžeme přímo vnímat - zrakem. Vlnová délka světla souvisí s jeho barvou, nejmenší vlnovou délku má světlo fialové, největší světlo červené. „Bílé“ světlo je směsí různobarevných světel a můžeme je rozložit hranolem na jednotlivé barevné složky, na spektrum. Menší vlnové délky než světlo má ultrafialové záření, větší vlnové délky má záření infračervené.

Různé zdroje světla používá člověk od nepaměti. Také laser je zdrojem světla - napovídá tomu i jeho oficiální název: „kvantový generátor světla“. Čím se světlo laseru liší od světla vyzařovaného jinými zdroji (třeba plamenem svíčky nebo žárovkou)? Jeho světlo je monochromatické (jednobarevné), koherentní (uspořádané) a má nepatrnou divergenci (rozbíhavost). Ze žádného jiného zdroje tak kvalitní světlo nelze získat. Proto už krátce po svém objevu získal laser mezi světelnými zdroji zcela výjimečné postavení.

 

ÚVODNÍ  -   OBJEV  -   PRINCIP LASERU  -   APLIKACE  -   OBSAH
„ŤŽŹ?‘’“