Úvodní str.

Průmysl
Medicína
Hologramy
Další oblasti 
 

 

APLIKACE LASERŮ

Laser je obdivuhodné a neobyčejně univerzální zařízení - je schopen měnit prakticky jakýkoli druh energie na energii koherentního elektromagnetického záření. CDVolbou vhodného aktivního prostředí je možno získat záření nejrůznějších vlnových délek v oboru infračerveného, viditelného i ultrafialového světla. I když se u některých typů laserů přeměňuje energie s poměrně malou účinností, je tento nedostatek bohatě nahrazen vysokou kvalitou laserového světla. Žádný jiný zdroj záření tuto výjimečnou kvalitu nenabízí a proto se stává laser jedním z nejužitečnějších nástrojů dneška.
 
Z nepřeberné nabídky aplikací jsme vybrali hlavně takové, s nimiž se přímo nebo nepřímo setkáváme v denním životě a často si to ani neuvědomujeme.

 

ÚVODNÍ  -   OBJEV  -   PRINCIP LASERU  -   APLIKACE  -   OBSAH