Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Výkup elektřiny z výroben provozovaných bez licence

S platností od 1. 1. 2023 si může zákazník s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW provozovanou bez licence (výrobna provozovaná dle § 28 odst. 5 energetického zákona) požádat u svého distributora o rozdělení EAN kódu na  EAN pro data spotřeby a EAN pro data výroby.

Na nově vygenerovaném výrobním EAN neprobíhá automaticky výkup. Výkup za smluvní cenu si musí zákazník vždy nejprve předem dojednat s vybraným obchodníkem. Tento výkup není nárokovatelný. Obchodníci nejsou povinni přetoky z výroben provozovaných dle § 28 odst. 5 EZ vykupovat.

Máte zájem o smlouvu na výkup s ČEZ Prodej?

Pokud máte zájem o sjednání smlouvy na výkup elektřiny v tržním režimu z výrobny provozované bez licence se společností ČEZ Prodej, a.s., je možné ji uzavřít pouze v případě, že

  • nejste držitelem licence na výrobu elektřiny,
  • výrobna je připojena dle § 28 energetického zákona,
  • pro výrobnu máte rozdělené identifikační kódy EAN zvlášť pro odběr elektřiny a zvlášť pro vyrobenou elektřinu ve vaší výrobně,
  • v místě, kde elektřinu vyrábíte, je vaším dodavatelem pro odběr elektřiny ČEZ Prodej, a.s.

Smlouva na výkup elektřiny v tržním režimu z výrobny provozované bez licence je vždy uzavírána na dobu neurčitou a lze ji ukončit výpovědí. Nedílnou součástí této smlouvy je způsob fakturace formou self-billingu. To znamená, že fakturu za vámi vyrobenou a dodanou elektřinu za vás vystavíme a fakturovanou částku vám zašleme na účet. Všechny faktury vám pak budeme archivovat v MŮJ ČEZ.

Ceník výkupu elektřiny z výrobny provozované bez licence můžete najít na našich webových stránkách zde.

Pokud máte zájem o smluvní výkup z výrobny provozované bez licence, napište nám e-mailem na dodavatel@cez.cz. Do e-mailu nám prosím pošlete EAN pro data výroby, který dostanete od distributora. Pokud budete chtít, abychom převzali odpovědnost za odchylku pro tento výrobní EAN, uveďte nám také datum, ke kterému tento krok požadujete. Ozveme se vám co nejdříve.

Pozor na neoprávněnou dodávku

Ve chvíli, kdy svého distributora požádáte o rozdělení EAN kódu na EAN pro data spotřeby a EAN pro data výroby, zašle vám distributor informaci, do kdy je třeba daný EAN zaregistrovat u OTE. O to se postará vámi zvolený obchodník. Pokud tak neučiníte a k požadovanému datu si EAN u Operátora trhu nezaregistruje žádný obchodník, může být vaše dodávka do sítě hodnocena jako neoprávněná (dle § 52 energetického zákona). Doporučujeme proto, abyste si před podáním žádosti o rozdělení EAN nejprve sjednali u vybraného obchodníka možnost výkupu.

Máte výrobnu s licencí?

Máte v odběrném místě připojenou výrobnu elektřiny s licencí na výrobu elektřiny? Zde naleznete bližší informace k výkupu elektřiny z výroben s licencí.

Důležité odkazy a informace


FAQ regarding general meeting
Find more