Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Obsluha a správa

  Přenechání odpovědnosti za provoz a servis vašich energetických zařízení na ČEZ ESCO znamená možnost snížit vaše fixní náklady na údržbu a zároveň využívat specializace více než 100 našich odborníků v oblasti strojní údržby a elektroúdržby.

  Naše nabídka

  • Opravy na klíč včetně inženýrské činnosti a projektové přípravy
  • Opravy a údržbu technologických zařízení kotelen, skládkového hospodářství a čistíren odpadních vod
  • Servis technického zařízení budov, včetně měření a regulace
  • Související stavební, potrubářské a svářečské práce
  • Strojní opracování, konstrukční činnost a montáže technologických celků
  • Revizní a inspekční činnost

  Proč s ČEZ

  • Více než 100 odborníků v oblasti strojní údržby a elektroúdržb.
  • Dispečerská pohotovost 24 hodin denně

  Reference

   

  Služba „Měření spotřeby“ nabízí zmapování skutečné spotřeby energií a vody v provozu nebo budově se zárukou věrohodnosti dat a bez nutnosti nákupu vlastních měřicích přístrojů.

  Oblasti měření

  • Množství plynů (topné plyny, technické plyny, stlačený vzduch)
  • Množství vod (provozní, pitná, odpadní)
  • Množství tepla (v páře, horké a teplé vodě)
  • Množství a kvalita elektrické energie

  Naše nabídka

  • Zhodnocení současného stavu a návrh vhodného měřicího principu pro danou aplikaci (co, kdy, kde a jak měřit)
  • Kalibrace stávajících měřidel
  • Dodání měřidel nebo napojení stávajících měřidel do řídícího a vizualizačního softwaru
  • Financování měřidel

  Proč s ČEZ

  • Moderní měřící technika od renomovaných dodavatelů
  • Dlouhodobé know-how našich pracovníku získané údržbou měření
  • Možnost navázat návrhem a realizací úsporných opatření
FAQ regarding general meeting
Find more