Provozování elektrických zařízení bez starostí

Svěřte odpovědnost za provozování elektrického zařízení do rukou našich expertů. Postaráme se o spolehlivé, efektivní a bezpečné provozování vámi vlastněné trafostanice, elektrické rozvodny či jiných elektrických zařízení běžících na všech napěťových hladinách. Zajistíme mimo jiné preventivní údržby, provádění pravidelných revizí či opravy v případě poruch a havárií.

Naši zaměstnanci fungují v pohotovostním režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Kromě standardního rozsahu
služeb nabízíme i optimalizaci provozu energetického zařízení tak, aby bylo dosaženo úspory energie a vyšší spolehlivosti.
Dokážeme rovněž realizovat částečné nebo úplné rekonstrukce zařízení.

Přínosy provozování zařízení společností ČEZ ESCO

 • Snížení spotřeby elektrické energie
 • Eliminace možných finančních ztrát způsobených výpadkem elektrického zařízení z provozu nebo jeho omezené funkce
 • Minimalizace doby na odstranění poruchového stavu
 • Snížení nákladů na pravidelnou údržbu zařízení
 • Jistota dodržení všech legislativních předpisů
 • Převedení odpovědnosti za bezpečné provozování elektrických zařízení na dodavatele

V rámci nabízených služeb zůstává elektrické zařízení ve vlastnictví či nájmu zákazníka, nicméně odpovědnými osobami
za elektrické zařízení jsou naši zaměstnanci. V případě poruchy elektrického zařízení garantujeme zákazníkovi časový dojezd
do pěti hodin od nahlášení poruchy na dispečink / poruchovou linku. Zpravidla je ale tento časový dojezd ještě mnohem kratší.

Nabídka na klíč od ČEZ ESCO

 • Zavedení řádu preventivní údržby a provádění údržby dle zavedeného řádu
 • Provádění pravidelných revizí
 • Odstraňování poruch (vyhledání a odstranění příčiny poruchy nebo havárie) a oprava zjištěných závad
 • Provoz elektrických zařízení s důrazem na bezpečnost a spolehlivost (provozní manipulace na zařízení, výměny transformátorů, nasazení zdroje náhradního napájení)
 • Částečná či úplná rekonstrukce elektrických zařízení
 • Řešení specifických požadavků na distribuci či dodávku elektřiny
 • Pomoc se zajištěním výhodného financování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí

Reference

Vyřešení problému s kompenzací účiníku společnosti Walmark

Systém kompenzace účiníku měla společnost Walmark zapojen ve třech svých trafostanicích, ani v jedné však nefungoval správně, a společnost tak za nedodržení požadovaných hodnot platila měsíční penále ve výši 13 tisíc korun. Po provedení prohlídek trafostanic (do 5 dnů od poptávky) a souhlasu s nabídkou byl do dvou týdnů problém s kompenzací účiníku vyřešen.Společnost následně s ČEZ ESCO uzavřela smlouvu o provozování na všech svých trafostanicích.

Přínosy

 • Úspora 13 tisíc Kč/měsíc díky zajištění správného fungování trafostanic
 • Rychlé a efektivní řešení
 • Komplexní zastřešení všech zákaznických provozů

Záchrana provozu MVE Popelnice v Tanvaldu

KREDIT CENTRUM s.r.o. provozuje na území ČR 15 malých vodních elektráren. Jedné z nich, MVE Popelnice v Tanvaldu, začala kvůli destrukční poruše blokového transformátoru z důvodu nutné odstávky nabíhat škoda ve výši 5,5 tisíce korun/den. vzhledem k netradičnímu typu transformátoru garantoval jejich výrobce dodání nového nejdříve do tří měsíců, což by pro elektrárnu znamenalo ztrátu tržeb ve výši zhruba 500 tisíc korun. Technické opatření navržené ČEZ ESCO umožnilo použití běžně dostupného typu transformátoru a elektrárna byla již 10 dní po akceptaci návrhu (včetně dvoudenního zkušebního provozu) opět schopna generovat elektřinu do sítě.

Přínosy

 • Úspora cca 450 tisíc Kč díky rychlému řešení problému
 • Zkrácená doba odstávky transformátoru v řádech měsíců
 • Individualizované řešení na míru

Kontakty

V případě zájmu, prosím, kontaktuje našeho obchodního zástupce

Jiří Kravčík
mobil: +420 724 445 347
e-mail: jiri.kravcik {zavináč} cez {tečka} cz

Rádi se vám budeme věnovat i na níže uvedených kontaktech.

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
www.cezesco.cz
esco {zavináč} cez {tečka} cz

 

NAVŠTIVTE ELEKTRÁRNU ON-LINE

 

 • Jak funguje elektrárna?
 • Kde vzniká elektřina?
 • Jaké existují zdroje energie?

Nechte se virtuálně nabít vědomostmi o energetice!

 

PRO ŠKOLY PRO VEŘEJNOST