Jakými případy se Ombudsman ČEZ zabývá

Ombudsman šetří podněty zákazníků, kteří nejsou spokojeni s vyřízením své stížnosti či reklamace dříve podané u některé ze společností Skupiny ČEZ. Tento podnět se může týkat například fakturace spotřeby elektřiny nebo plynu, fakturace mobilních či finančních služeb, měření spotřeby elektřiny, poskytovaných služeb, distribučního zařízení, kvality dodávané elektřiny, chování a přístupu zaměstnanců apod. Tyto jednotlivé činnosti zajišťují společnosti Skupiny ČEZ, případně jejich dodavatelé.

Ombudsman - imagebanka - IIV případě, že záležitost nebyla nejprve řešena jako stížnost nebo reklamace v rámci standardních postupů společností Skupiny ČEZ, ombudsman takové podání nešetří.  Předá je příslušné společnosti, do jejíž kompetence případ patří, a podatele o takovém kroku informuje.

V případě, kdy se zákazník v záležitosti, se kterou se obrací na Ombudsmana ČEZ, obrátil na dozorčí orgán (Energetický regulační úřad, Státní energetická inspekce, MPO), ombudsman do tohoto procesu nevstupuje. Stejně tak ombudsman nešetří záležitosti, které byly předmětem ukončeného přestupkového či soudního řízení nebo jsou předmětem probíhajícího přestupkového či soudního řízení. V případě, že již podání zákazníka začal šetřit, šetření ukončí.

Ombudsman se nezabývá případnými podněty výrobců elektřiny – dodavatelů do distribuční sítě (např. z alternativních zdrojů) nebo obchodníků s elektřinou. Tyto subjekty se mohou obrátit přímo na příslušnou společnost Skupiny ČEZ.