Pomáháme tam,
kde působíme

Strategická priorita
BÝT DOBRÝM PARTNEREM

Oblast dárcovství patří do Strategie udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ – Energie pro budoucnost, pod prioritu Být dobrým partnerem. Být dobrým partnerem je nedílnou součástí všech aktivit Skupiny ČEZ. Formou sponzoringu a firemního dárcovství dlouhodobě podporuje projekty ve svém okolí například z oblasti vzdělání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí a komunitního života.

Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ je největším firemním dárcem v České republice. Jejich komplexní přístup k dárcovské činnosti pravidelně oceňují nezávislí odborníci. Na firemním dárcovství se podílejí i zaměstnanci. Ti v roce 2017 přispěli již po jedenácté do charitativní sbírky s názvem Plníme přání, myslíme na druhé částkou 2 084 625 Kč a podpořili 75 rodin s dlouhodobě a vážně nemocnými dětmi a mladistvými. Nadace ČEZ tuto částku zdvojnásobila na 4 169 250 Kč. Dále nakoupili výrobky na trzích chráněných dílen v hodnotě 1 034 281 Kč a vybrali 1,6 tun oblečení na charitativní účely.

O tom, kam bude směřovat finanční podpora Nadace ČEZ, která je v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem od roku 2002, rozhoduje od loňského roku také široká veřejnost díky mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. V roce 2017 bylo díky aktivitě uživatelů aplikace podpořeno 294 projektů.