22. 4. 2024

V Pardubicích sázeli tradiční odrůdy stromů

Pardubice, duben 2024 – Lokalita U Trojice v Pardubicích prochází změnou. Byly zde vysazeny tradiční odrůdy ovocných stromů. Nadace ČEZ na výsadbu přispěla částkou 63 324 korun.

Lokalita U Trojice prochází zásadní změnou. Od 80 let, kdy zaniklo bývalé zahradnictví, objekty chátraly, plocha podlehla neřízenému růstu invazivních rostlin jako akát nebo javor a na místě byly i nelegální skládky odpadků. V letech 2022 – 2023 se podařilo skládky odstranit a místo rekultivovat. Okrašlovací spolek u Svaté Trojice společně s dobrovolníky zde vysadil 20 ovocných stromů, tradiční odrůdy hrušní a jabloní. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ v grantovém řízení Stromy částkou 63 324 korun.

„Účelem projektu je pokračovat v zušlechťování lokality započatého naším spolkem v roce 2022. Rozhodli jsme se zde vysadit staré a krajové odrůdy ovocných stromů.  Chceme zde vytvořit spíše přírodní prostředí pro krátkodobý pobyt či relaxaci, místo vhodné pro procházky. Dáváme přednost přirozené vegetaci, louce s tradičními odrůdami stromů. Projekt je plně v souladu s aktuálním územním plánem města Pardubic, v lokalitě je plánována funkční krajinná zeleň,“ upřesňuje Vítězslav Haupt ze spolku U Svaté Trojice. 

Celkem bylo vysazeno 20 ovocných stromů v různých velikostech, od velikosti odrostku po vybrané solitérní sazenice velikosti okolo 20 - 25 cm. K doplnění stávajících výsadeb z jara roku 2023 byly vybrány morušovníky bílé, které mají na řadě míst Pardubic tradici v pěstování. Páteří této výsadby jsou staré odrůdy hrušní a jabloní. Výsadba byla konzultována s odborníkem, a s odborem Životního prostředí města Pardubic a dalšími.

Výsadbu zajistili dobrovolníci a členové Okrašlovacího spolku. Následnou péči a dohled nad lokalitou zajistí spolek, který se o zeleň zde stará dlouhodobě.

Grant Stromy

Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 46 projektů částkou téměř 4,8 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 8 žadatelů a částka přesáhla 800 tisíc korun.

Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 26 projektů částkou přes 2,8 milionů. V loňském roce grant dostaly 3 žádosti a částka na výsadbu dosáhla 330 tisíc korun.

Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 85 projektů s částkou téměř 7,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 19 místech a celková částka se vyšplhala na více jak 1 milion 500 tisíc korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.