19. 4. 2024

Podél polní cesty u Starého Kolína zakořeňuje 53 dubů letních, stejný počet jich byl vysazen i vloni na podzim

Starý Kolín – Celkem 106 dubů letních bylo vysazeno podél polní cesty vedoucí kolem barokní výklenkové kaple Nejsvětější Trojice v katastru obce Starý Kolín. Během podzimní výsadby zde odborná zahradnická firma ze Zdechovic vysadila 53 stromů, přičemž stejný počet dubů zde zakořeňuje i nyní, konkrétně od středy 17. dubna. Jak na loňskou podzimní, tak i na letošní jarní výsadbu přispěla obci v rámci grantu Stromy Nadace ČEZ. V obou případech se vždy jednalo o 150 000 korun.

„První etapa obnášela výsadbu od silnice do Starého Kolína ke kapličce, letos jsme pokračovali od ní dál jakoby směrem ke Kolínu. Opět se jedná o úsek delší více než 600 metrů. Vzdálenost mezi jednotlivými stromy je tak 11,5 metru, což by mělo v budoucnu zaručit jejich košaté koruny. Tím pádem vytvoří přírodní větrolam a protiprašnou stěnu v místech mezi poli, kde dosud žádné stromy nerostly. Zároveň zde vznikne zcela nový biotop, který bude sloužit jako úkryt pro volně žijící živočichy. Výraznější rozdělení většího půdního bloku rovněž zvýší schopnost zadržení vody v krajině a tím i protierozní opatření v orné půdě,“ uvedl během výsadby Luboš Železný, starosta Starého Kolína s tím, že časem dojde i na vyspravení samotné cesty, která je plná výmolů.

Podle místostarostky Petry Kubátové Krchové slouží místním polní cesta k rodinným procházkám. Díky ní a dalším navazujícím cestám se dá pěšky dojít třeba až do Kolína. „Cestu ovšem využívají i přespolní návštěvníci. Myslíme si, že i oni nové stromořadí z letních dubů ocení. Také bychom chtěli jednou nechat opravit barokní kapličku z 30. let 18. století, která je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR a je dominantou malého remízu se třemi vzrostlými stromy. Místo s kapličkou může být jednou i místem odpočinku. Nyní zatím tvoří jakousi hranici mezi oběma etapami výsadby zeleně podpořenými Nadací ČEZ, za což pochopitelně moc děkujeme,“ dodala místostarostka.

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku.

„Od roku 2011 již bylo vysazeno kolem 120 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun a jen v loňském roce tak bylo napříč celou republikou podpořeno 138 projektů výsadby nové zeleně. Ve Středočeském kraji proběhla výsadba zeleně za bezmála 2,7 milionu korun, ať v rámci jarního či podzimního sázení, ve 27 lokalitách,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.