19. 4. 2024

Skupina ČEZ spolupracuje už se stovkou partnerských škol. Na východě Čech má dohody se sedmi školami

Hradec Králové, duben 2024 - Síť partnerských škol Skupiny ČEZ dosáhla významného milníku: aktuálně s českým energetickým lídrem spolupracuje na 100 středních škol, gymnázií, středních odborných škol a vysokoškolských fakult a univerzit. Konkrétně v Královéhradeckém kraji má uzavřenou spolupráci se čtyřmi středními školami, v Pardubickém kraji se dvěma středními školami a Univerzitou Pardubice. Studenti z partnerských škol mohou využít bohatou nabídku exkurzí, přednášek, speciálních stáží nebo stipendijních programů. ČEZ v posledních pěti letech nabírá v průměru 1 200 nových zaměstnanců ročně, z toho mladí do 30 let činí více než třetinu. Prostřednictvím partnerských programů se školami si ČEZ pomáhá „vychovávat“ nové zaměstnance už v průběhu jejich studia.

„Odvětví energetiky se hlavně v posledních letech dynamicky mění, roste důraz na nové technologie, decentralizaci, energetické služby a obnovitelné zdroje. K tomu všemu si potřebuje Skupina ČEZ zajistit dostatek vhodných uchazečů z řad současných studentů. Spolupráce se školami se nám v posledních letech velmi osvědčila ke spokojenost obou stran. Studenti získávají nenahraditelné zkušenosti z praxe a Skupina ČEZ má skvělou možnost nadchnout mladé lidi pro energetiku ještě před ukončením jejich studia,“ dodává Martin Máca, vedoucí útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ. 

V Hradci Králové je partnerskou školu Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové v Hradební ulici. Škola je velmi aktivní a spolupracuje se Skupinou ČEZ na různých projektech. Jedním z nich je i „Motivační program Prokopa Diviše“. „Pro naše studenty je opravdu motivační. Každý student může svou pílí a aktivitou dosáhnout na odměnu. A naši žáci se opravdu snaží, protože finanční odměna od ČEZ Distribuce je pro ně dosažitelná a zajímavá. Pro nás učitele je fajn, že program podporuje studium a praxi v oboru elektrotechnika a energetika, který má budoucnost,“ říká Miroslav Tobyška, ředitel školy.

Partnerskou školou je i Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Pardubicích. Díky Nadaci ČEZ zrealizovala projekt na modernizaci odborné učebny, která se využívá pro výuku praktických předmětů slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky. Nadace ČEZ projekt podpořila částkou 300 tisíc korun.

„Příspěvek od Nadace nám velmi pomohl a jsme za něj moc rádi. Zmodernizovali jsme učebnu a pořídili nové vybavení odpovídající rozvíjejícímu se trendu praktických činností v širokém spektru elektrotechnického průmyslu. Můžeme žáky lépe připravit do zaměstnání nebo na další studium. Zkvalitnila se výuka odborných předmětů a žáci si mohou prakticky ověřit dovednosti a znalosti ze studia,“ pochvaluje si Petr Mikuláš, ředitel školy.

V celém Česku je mezi partnerskými školami vedle 19 fakult především technických zaměřených vysokých škol nebo univerzit také 19 gymnázií, nejpočetnější kategorií jsou ale odborné středních školy napříč regiony. Studenti partnerských škol ČEZ mohou využít například speciálně zaměřené stáže, docházet na praxi do provozu, účastnit se exkurzí, přednášek a besed s odborníky, využít stipendijní a motivační programy, konzultovat své závěrečné práce a podobně. Učitelům partnerství mimo jiné nabízí možnost stínovat zaměstnance ČEZ a ověřit si, jak se teorie uplatňuje v praxi, nebo konzultovat a aktualizovat školní vzdělávací programy.

Další informace na www.kdejinde.cz