20. 4. 2024

Nadace ČEZ podpořila již třetí výsadbu nové zeleně v Kralovicích

Kralovice – Deset lip srdčitých zakořeňuje od soboty 20. dubna podél cesty spojující město Kralovice s národní kulturní památkou – Poutním areálem Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie. Na jejich výsadbu přispěla městu požadovanou částkou 42 700 korun Nadace ČEZ v rámci jarního kola grantu Stromy.

„Jedná se o historickou cestu sloužící jako spojnice mezi Kralovicemi a poutním areálem. Je proto hojně využívána pěšími turisty, ale i těmi, co odstaví svá vozidla v centru města a pak se vydají dál po svých. Cesta rovněž vede kolem bývalého koupaliště, které je stále využíváno k relaxaci a jako zázemí pro kroužky domu dětí a mládeže. Smyslem výsadby je proto nejen v budoucnu zastínit tuto trasu, ale hlavně aby posloužila jako větrolam a snížila tak větrnost a prašnost právě u starého koupaliště,“ říká Karel Popel, starosta Kralovic.

Město má přitom s podporou Nadace ČEZ dobré zkušenosti, neboť letošní jarní výsadba je již třetí v pořadí, na kterou získalo finanční prostředky z grantu Stromy. Prakticky přesně před rokem za 99 000 korun proběhla výsadba v Týnecké ulici. Střemcha obecná, v počtu 14 kusů, zde nyní odděluje část ulice s garážemi od obytných domů. V rámci podzimní výsadby pak bylo v roce 2022 vysazeno pět javorů za 32 375 korun v nově vzniklé ulici Petra Havlíčka, která vede ke sportovnímu areálu.

„V intravilánu města není nikdy stromů i keřů dost. Zeleň zlepšuje životní prostředí obyvatel, proto jsme již třikrát zažádali o grant Stromy. Vybraná místa se vždy snažíme osadit dřevinami, které jsou pro naši lokalitu původní a v takovém počtu, aby měly dost prostoru k růstu a smysluplné využití, ať už mají sloužit jako okrasný prvek či větrolam nebo protiprašná bariéra,“ dodal ještě starosta Popel.

Od roku 2011, kdy Nadace ČEZ vyhlásila grant Stromy vůbec poprvé, bylo vysazeno více než 120 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za částku přesahující 70 milionů korun. Jen v loňském roce bylo napříč celou republikou podpořeno 138 projektů výsadby nové zeleně.

V Plzeňském kraji  (celkem za 315 460 korun) uspěly v loňském roce již zmiňované Kralovice s výsadbou v Týnecké ulici. Liniová výsadba 15 okrasných třešní mahalebka u víceúčelové obecní vodní nádrže proběhla v Kamenném Újezdu u Rokycan, kde si u plotu své mateřinky vysadily děti i pětadvacet keřů ostružníku a maliníku. Na obojí obdržela obec podle žádosti o grant 66 460 korun. Na realizaci rozšíření biodiverzity ve svém areálu pak plzeňská Techmania získala 150 000 korun, přičemž odborná zahradnická firma zde vysadila 23 vzrostlých stromů (11x javor mléč a 12x dub letní).

„Zájem o grant Stromy neutichá ani letos a jarní výsadba, opět napříč celou republikou, je již v plném proudu. I když stále převažují výsadby alejí a stromořadí, obnovují se nebo zakládají i nové obecní sady, zastiňují se venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají se arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami. Na zlepšení životního prostředí v konkrétní lokalitě se svými žádostmi podílejí nejen města a obce, ale i neziskové organizace, ve velké míře obecně prospěšné společnosti či různé okrašlovací  spolky, jejichž členům není lhostejné životní prostředí v místech, kde žijí,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz.