24. 4. 2024

V Trutnově sázeli ovocné stromy v aleji Na Kryblici

Trutnov, duben 2024 – V aleji na Kryblici přibylo 30 nových stromů. Ovocná alej byla vysazena jako pokračování loňské výsadby, která se tradičně koná na oslavu Dne Země za účasti představitelů města a veřejnosti. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 116 782 korun.

I v letošním roce v Trutnově oslavili Den země výsadbou nového stromořadí. Na Kryblici podél cesty k zahrádkářské kolonii výsadbou 30 nových stromků prodloužili stávající alej, Jedná se již o 3. etapu výsadby. „Na oslavu Dne země jsme se i letos rozhodli vysadit ovocnou alej. Pokračujeme s výsadbou podél cesty směrem k zahrádkářské osadě. Budeme sázet původní druhy stromů, které jsou pro toto stanovištně vhodné. Nadaci ČEZ děkujeme, že nám na výsadbu přispěla i v letošním roce.,“ říká  Michal Rosa, starosta Trutnova.

O výsadbu se postarali nejen dobrovolníci a zástupci města, ale i děti z místní mateřské školky, které si sázení moc užily.  Veškeré přípravy provedli zaměstnanci Technických služeb Trutnov, kteří se o stromy budou do budoucna starat. Celou akci podpořila Nadace ČEZ ve svém grantovém programu Stromy 2024, a to částkou 116 782 Kč.

Výsadba zlepší životní prostředí nejen v dané lokalitě, ale i v přilehlém okolí. Místní i turisté využívají tuto část Trutnova k aktivnímu odpočinku, k procházkám a sportovnímu vyžití. Přírodní fit stezka slouží jako místo, které je využíváno jak pěšími, tak i běžci k aktivnímu trávení volného času.

Dojde ke zlepšení ovzduší, alej pomůže lépe odolávat teplotním výkyvům, vytvoří se optimální zdroje pro život hmyzu, obživu včel i hnízdění ptactva. Radost mají i vodohospodáři, protože se zlepší schopnost zadržování vody v krajině. Jedná se o velice klidnou část města Trutnova – Kryblici, kde je veliká zahrádkářská kolonie. Cesta, která je lemována výsadbou, slouží jako komunikace směrem na Trutnov - Starý Rokytník a zároveň je spojnicí mezi místním lesoparkem a Poříčským hřbetem.

Záměr byl konzultován s arboristou již v předchozí fázi výsadby, lokalita i druhy ovocných stromů byly vybrány s příslušnou péčí a hodí se právě do tohoto místa. Výsadba proběhla pod odborným dozorem.

Grant Stromy

Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 46 projektů částkou téměř 4,8 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 8 žadatelů a částka přesáhla 800 tisíc korun.

Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 26 projektů částkou přes 2,8 milionů. V loňském roce grant dostaly 3 žádosti a částka na výsadbu dosáhla 330 tisíc korun.

Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 85 projektů s částkou téměř 7,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 19 místech a celková částka se vyšplhala na více jak 1 milion 500 tisíc korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.