Covid-19:
ČEZ je připraven

Generální ředitel ČEZ k epidemii COVID-19: ČEZ je připraven

Současná epidemie COVID-19 změnila život v České republice k nepoznání. V takové situaci je potřeba, abychom drželi všichni při sobě a společně se pokusili zabránit jí v dalším šíření.

My v ČEZ si uvědomujeme, že nyní víc než jindy záleží na spolehlivé dodávce elektřiny – neobejdou se bez ní nemocnice, laboratoře, obchody, firmy, ale ani stovky tisíc zaměstnanců, kteří nyní pracují z domova, nebo desítky tisíc dětí s on-line výukou.

Proto již od konce února, tedy ještě před prvním výskytem koronaviru v Česku, postupně zavádíme četná preventivní opatření, která ochrání naše zaměstnance a zároveň zajistí, že budeme mít dostatek pracovníků pro udržení hladkého chodu elektráren i distribučních sítí. Náš speciální krizový tým bedlivě sleduje situaci a koordinuje se s orgány krizového řízení ČR.  Máme zpracované plány krizové i havarijní připravenosti. Reorganizujeme směny tak, abychom vždy měli zálohu klíčových pracovníků.

Zároveň se snažíme ulehčit našim zákazníkům: omezujeme odstávky elektřiny, umožňujeme odklad plateb za energie, nepřistupujeme k odpojení od elektřiny v případě zpožděných plateb kvůli epidemii. Pomáháme rodičům s domácí výukou dětí pomocí našeho vzdělávacího portálu.

Procházíme náročným obdobím. Věřím ale, že to společnými silami zvládneme. Velký dík patří nejen zaměstnancům ČEZ, kteří dělají maximum pro udržení dodávek elektřiny a tepla, ale i všem našim zákazníkům, kteří respektují vládní opatření a podílejí se tak na zvládnutí této krize.

Váš Daniel Beneš

Opatření ČEZ v boji proti COVID-19

Spolehlivost dodávek elektřiny a ochrana zaměstnanců
 • ČEZ dodá elektřinu za všech okolností, protože bez ní by nefungovalo nic.
 • Zavedli jsme jiný režim směn, tak abychom vždy měli v záloze klíčové pracovníky. Zaměstnanci dispečinku distribuce pracují v týdenní izolaci, směny se navzájem nepotkávají.
 • Jaderné elektrárny již přijaly dvě desítky opatření, zpřísnit režim jsou schopny v řádu hodin
 • V provozech je povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst. K dispozici je zaměstnancům na všech pracovištích dezinfekce na ruce.
 • Měření teploty při vstupu do zaměstnání v elektrárnách a na call centrech.
 • Častější úklidy, dezinfikace prostor. Zároveň dezinfikujeme autobusy, které sváží zaměstnance do jaderných elektráren.
 • Zaměstnanci, kteří mohou, pracují z domova.
 • Úpravy prostor a provozní doby společného stravování, tak aby nedocházelo ke zvýšené koncentraci lidí.
 • Zrušili jsme všechny exkurze a zbytné návštěvy do provozu.
 • Na zákaznických centrech platí zvýšená hygienická opatření. Zaměstnanci jsou vybaveni vedle roušek také ochrannými rukavicemi, desinfekcí a na přepážkách byla instalována ochranná plexiskla. Při čekání zákazníci dodržují dvoumetrový odstup a počet lidí uvnitř je omezen.
Úlevy zákazníkům i pomoc ostatním
 • ČEZ Prodej umožnil domácnostem odklad plateb až o tři měsíce. Zároveň jsme dočasně přestali vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu u zákazníků, kteří se během epidemie koronaviru dostali do prodlení se splatností. ČEZ Prodej rovněž svým zákazníkům poskytuje bezúročné splátkové kalendáře.
 • Společnosti a velkoodběratelé, kterým dodává energie ČEZ ESCO, mohou rovněž požádat o odklad splatnosti, snížení záloh a vstřícnější přístup při sjednání splátkových kalendářů, které jsou nyní také bezúročné.
 • ČEZ ESCO rovněž svým zákazníkům z řad nemocnic v případě výpadku elektřiny během současné epidemie garantuje rychlé přistavení záložních zdrojů energie. Záložní zdroje mohou pomoci, pokud by hrozilo přetížení vnitřní sítě nemocnice, nebo by například omezil dodávku vítr.
 • ČEZ Teplárenská umožňuje zákazníkům rovněž odklad plateb a uzavření splátkových kalendářů bez úročení. Stejně tak společnost dočasně přestala vydávat požadavky na přerušení dodávek tepla zákazníkům v prodlení se splatností.
 • ČEZ Distribuce odložila v průběhu března 40 % plánovaných odstávek elektřiny, tak abychom co nejméně narušili režim lidí pracujících z domova. Další odklady odstávek proběhnou i v dubnu. Od června pak probíhají odstávky elektřiny již v běžném režimu.
 • Zpřístupnili jsme víc než tisíc výukových videí z fyziky pro zpestření domácího učení.
 • Nadace ČEZ připravila výjimečný grant Krizová pomoc na podporu aktivit zaměřených na boj s epidemií (např. nákupy šicích strojů či materiálu k výrobě roušek, pomoc v obcích s karanténou se zajištěním základních lidských potřeb atd.). Během dvou týdnů bylo podpořeno 651 projektů za více než 30 milionů korun. Nadace ČEZ ještě přispěla nemocnicím v Motele, na Vinohradech a v Krči na nákup sanitky, monitorovacího zařízení pro pacienty s COVID-19 a diagnostický přístroj pro testování pacientů.
 • ČEZ Prodej dává všem zákazníkům neomezené volání uvnitř naší sítě „Mobil od ČEZ“ zdarma. Všichni zákazníci s datovým balíčkem 5 GB získávají automaticky neomezené čerpání dat.
 • ČEZ také v tuto chvíli prodloužil nabídku garance úspory u plynu