Jaderné elektrárny v ČR

V České republice jsou v provozu dvě jaderné elektrárny: Jaderná elektrárna Dukovany a Jaderná elektrárna Temelín.

Jaderné elektrárny ve světě

Celosvětově vyrábějí jaderné reaktory asi 14 % světové elektřiny. Využití jádra hraje významnou roli i v EU – z jaderných elektráren zde pochází přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny.

Nové jaderné zdroje

Informace o dostavbě českých jaderných elektráren.

Jaderné elektrárny ČEZ

Skupina ČEZ v České republice provozuje dvě jaderné elektrárny.

Voda

Významné zdroje ekologické elektřiny jsou převážně na tocích řek Vltavy, Labe a Moravy.

Vítr

Vítr vzniká v atmosféře na základě rozdílu atmosférických tlaků v důsledku nerovnoměrného ohřívání Země.

Biomasa

Významným obnovitelným zdrojem energie je biomasa, v níž je uložena sluneční energie.

Slunce

Využití energie slunečního záření patří k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektřiny.

Bioplyn

Fermentace bioplynu s vysokým obsahem metanu se dá využít jako palivo k výrobě elektřiny.

Geotermální energie

Její původ sahá do samých počátků Země. Vzniká mj. rozpadem radioaktivních látek v zemské kůře.

Uhelné elektrárny v ČR

Skupina ČEZ provozuje na území Čech a Moravy uhelné elektrárny a teplárny v celkem 13 lokalitách.

Informace o uhelné energetice

V České republice se uhelné elektrárny Skupiny ČEZ podílejí na výrobě elektrické energie přibližně polovinou.

Zahraniční uhelné elektrárny Skupiny ČEZ

Strategie a aktivity Skupiny ČEZ

Jak funguje uhelná elektrárna

Základní princip je založen na přeměně energie tepelné na mechanickou a mechanické na elektrickou.

Informace o paroplynové energetice

Paroplynový cyklus je jednou z variant kombinovaných oběhů, ve kterých dochází k vícenásobnému využití vstupního tepla.

Jak funguje paroplynová elektrárna

Paroplynová výroba elektřiny je snahou o maximálně účinnou výrobu elektřiny, což je zajištěno součinností dvou tepelných oběhů, parního a plynového.

Připravované projekty paroplynových elektráren ČEZ

V rámci České republiky byla zahájena příprava paroplynových projektů na severu Čech. V nejpokročilejší fázi je projekt v lokalitě Počerady.

Mapa výrobních zdrojů

Intuitivní, přehledná a podrobná mapa veškerých elektráren Skupiny ČEZ.