Inspekční orgán ČEZ, a. s., pro oblast JE č. 4073

Inspekční orgán ČEZ, a. s., pro oblast JE vznikl v roce 2018. V rámci zvýšení důvěry je od roku 2019 akreditovaným inspekčním orgánem č. 4073.

Hlavním důvodem zřízení inspekčního orgánu je přinášet objektivní a přesné informace o skutečném stavu technické bezpečnosti zařízení, systémů, konstrukcí a komponent s požadavky zákonů č. 263/2016 Sb. a č. 174/1968 Sb.

Inspekční orgán č. 4026 je orgánem typu C, tzn. že poskytuje inspekční činnost pro mateřskou organizaci ČEZ, a. s., a pro další strany, a je akreditován dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17 020.

Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, Inspekční orgán č. 4073 je v současné době zařazen do útvaru řízení zvláštních procesů a technické kvality, divize jaderná energetika.