Informace z IOJE

12/2020     IOJE plánuje v roce 2021+ rozsáhlé rozšíření inspekčních oblastí a to především o oblasti inspekci tlakových nádob, zdvihacích zařízení a zařízení elektro. S tím bude souviset také velké personální a materiálové posílení IOJE.