Energie pro budoucnost

Strategie Skupiny ČEZ

Udržitelnost je v naší vizi i každodenním životě. Odpovědné chování a jednání promítáme do našeho podnikání.

O strategii udržitelného rozvoje a výsledcích nefinančního reportu se můžete více dozvědět ve Zprávě o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2017 „ENERGIE PRO BUDOUCNOST“.

Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ

Zprávy o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ