Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Elektřina

Formuláře pro odběratele elektřiny z řad podnikatelů a firem

Vzor formuláře pro uzavření smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PE11 Vzor_Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny - Podnikatelé 164 kB
  Abyste věděli, jaké údaje od Vás budeme potřebovat, můžete se podívat na vzor smlouvy..
Pokud potřebujete přepsat odběrné místo z původního odběratele na nového, využijte on-line přepis ZDE.
Rádi byste k nám přešli s dodávkou energií? Smlouvu můžete uzavřít on-line: www.cez.cz/prejdeteknam
Jste zákazníkem ČEZ Prodej, a.s. a máte přístup do MŮJ ČEZ? Objednávku nebo změnu produktů provedete snadno i tam.

Formuláře pro udělení Plné moci

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PE20 Plná moc a čestné prohlášení pro nového zákazníka 85 kB
 

Tuto plnou moc vždy doložte, pokud se chcete stát naším novým zákazníkem, tak abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Střední část formuláře Čestné prohlášení použijte pouze v případě, kdy nejste původním zákazníkem v odběrném místě a zároveň požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).

PE21 Plná moc pro původního zákazníka na odběrném místě 70 kB
 

Tuto plnou moc doložte, pokud jste zákazníkem v odběrném místě a rozhodli jste se odběrné místo přepsat na jinou osobu. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

PE22 Plná moc pro zastoupení zákazníka 75 kB
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás při jednání s námi zastupovala zmocněná osoba.

Formuláře pro distribuční požadavky

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PE31 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 150 kB
  Tento formulář žádosti o připojení použijte v případě, že chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě, požádat o změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu. Součástí formuláře je plná moc, kterou nás oprávníte k předání žádosti provozovateli distribuční soustavy, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a umožníte nám, abychom vás zastupovali při zajištění všech potřebných úkonů.
PE32 Plná moc pro zastoupení 70 kB
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás v souvislosti s vyřízením žádosti o připojení zastupovala zmocněná osoba.
PE30 Žádost o změnu distribuční sazby / změnu rezervovaného příkonu 115 kB
  Tento formulář použijte v případě, že chcete realizovat změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu a máte již vyřízenou žádost o připojení nebo požadovaná změna nevyžaduje podání žádosti o připojení.
PE33 Žádost o přezkoušení / kontrolu elektroměru 115 kB
  Tento formulář použijte v případě, že požadujete úředně ověřit/zkontrolovat elektroměr.

Formuláře pro vyřízení ukončení smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PE40 Žádost o ukončení smlouvy 74 kB
 

Tento formulář použijte pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ Prodej.

V případě ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa na jiného zákazníka nezapomeňte k výše uvedené žádosti doložit také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka na odběrném místě. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

PE41 Odstoupení od smlouvy 601 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odstoupit od smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej k jinému termínu, než do kterého je vaše smlouva platná.

Odstoupení od smlouvy lze akceptovat jen v případě splnění smluvních a legislativních podmínek pro takový úkon.

PE42 Odvolání výpovědi 597 kB
  Tento formulář použijte, pokud chcete odvolat podanou výpověď smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej a pokračovat dále ve smluvním vztahu se společností ČEZ Prodej.

Formuláře distribučních společností

Nenašli jste hledaný formulář? Pokud je váš požadavek distribučního charakteru (připojení nového odběru nebo výrobny, sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy, činnost v ochranných pásmech apod.) vyhledáte příslušný formulář na webových stránkách distribučních společností ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a. s.

FAQ regarding general meeting
Find more