Elektřina

Formuláře pro odběratele elektřiny z řad podnikatelů a firem

Formuláře pro uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s ČEZ Prodej

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PE10 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Podnikatel – produkt Elektřina na dobu neurčitou 125 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Elektřina na dobu neurčitou.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
PE11 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Podnikatel – produkt Elektřina na 1 rok 164 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Elektřina na 1 rok.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
PE12 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Podnikatel – produkt Elektřina na 2 roky 164 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Elektřina na 2 roky.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
PE13 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Podnikatel – produkt Elektřina na 3 roky 164 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Elektřina na 3 roky.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
PE14 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN -Podnikatel - produkt Zelená elektřina 150 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Zelená elektřina.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc.
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Formuláře pro udělení Plné moci

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PE20 Plná moc a čestné prohlášení pro nového zákazníka 85 kB
 

Tuto plnou moc vždy doložte, pokud se chcete stát naším novým zákazníkem, tak abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Střední část formuláře Čestné prohlášení použijte pouze v případě, kdy nejste původním zákazníkem v odběrném místě a zároveň požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).

PE21 Plná moc pro původního zákazníka na odběrném místě 70 kB
 

Tuto plnou moc doložte, pokud jste zákazníkem v odběrném místě a rozhodli jste se odběrné místo přepsat na jinou osobu. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

PE22 Plná moc pro zastoupení zákazníka 75 kB
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás při jednání s námi zastupovala zmocněná osoba.

Formuláře pro distribuční požadavky

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PE31 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 150 kB
  Tento formulář žádosti o připojení použijte v případě, že chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě, požádat o změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu. Součástí formuláře je plná moc, kterou nás oprávníte k předání žádosti provozovateli distribuční soustavy, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a umožníte nám, abychom vás zastupovali při zajištění všech potřebných úkonů.
PE32 Plná moc pro zastoupení 70 kB
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás v souvislosti s vyřízením žádosti o připojení zastupovala zmocněná osoba.
PE30 Žádost o změnu distribuční sazby / změnu rezervovaného příkonu 115 kB
  Tento formulář použijte v případě, že chcete realizovat změnu distribuční sazby nebo změnu rezervovaného příkonu a máte již vyřízenou žádost o připojení nebo požadovaná změna nevyžaduje podání žádosti o připojení.

Formuláře pro vyřízení ukončení smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PE40 Žádost o ukončení smlouvy 102 kB
 

Tento formulář použijte pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ Prodej.

V případě ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa na jiného zákazníka nezapomeňte k výše uvedené žádosti doložit také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka na odběrném místě. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

PE41 Odstoupení od smlouvy 496 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odstoupit od smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej k jinému termínu, než do kterého je vaše smlouva platná.

Odstoupení od smlouvy lze akceptovat jen v případě splnění smluvních a legislativních podmínek pro takový úkon.

PE42 Odstoupení od smlouvy 68 kB
  Tento formulář použijte, pokud chcete odvolat podanou výpověď smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej a pokračovat dále ve smluvním vztahu se společností ČEZ Prodej.

Formuláře distribučních společností

Nenašli jste hledaný formulář? Pokud je váš požadavek distribučního charakteru (připojení nového odběru nebo výrobny, sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy, činnost v ochranných pásmech apod.) vyhledáte příslušný formulář na webových stránkách distribučních společností ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a. s.

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde