Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Plyn

Formuláře pro odběratele plynu z řad podnikatelů a firem

Vzor formuláře pro uzavření smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PP11 Vzor_Smlouva o sdružených dodávkách plynu - Podnikatelé 165 kB
  Abyste věděli, jaké údaje od Vás budeme potřebovat, můžete se podívat na vzor smlouvy..
Pokud potřebujete přepsat odběrné místo z původního odběratele na nového, využijte on-line přepis ZDE.
Rádi byste k nám přešli s dodávkou energií? Smlouvu můžete uzavřít on-line: www.cez.cz/prejdeteknam
Jste zákazníkem ČEZ Prodej, a.s. a máte přístup do MŮJ ČEZ? Objednávku nebo změnu produktů provedete snadno i tam.

Formuláře pro udělení Plné moci

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PP20 Plná moc a čestné prohlášení pro nového zákazníka 84 kB
 

Tuto plnou moc vždy doložte, pokud se chcete stát naším novým zákazníkem, tak abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Střední část formuláře Čestné prohlášení použijte pouze v případě, kdy nejste původním zákazníkem v odběrném místě a zároveň požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).

PP21 Plná moc pro původního zákazníka na odběrném místě 69 kB
 

Tuto plnou moc doložte, pokud jste zákazníkem v odběrném místě a rozhodli jste se odběrné místo přepsat na jinou osobu. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

PP22 Plná moc pro zastoupení zákazníka 479 kB
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás při jednání s námi zastupovala zmocněná osoba.

Formuláře pro vyřízení ukončení smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PP40 Žádost o ukončení smlouvy 1 MB
 

Tento formulář použijte pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ Prodej.

V případě ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa na jiného zákazníka nezapomeňte k výše uvedené žádosti doložit také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka na odběrném místě. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

PP41 Odstoupení od smlouvy 601 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odstoupit od smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej k jinému termínu, než do kterého je vaše smlouva platná.

Odstoupení od smlouvy lze akceptovat jen v případě splnění smluvních a legislativních podmínek pro takový úkon.

PP42 Odvolání výpovědi 597 kB
  Tento formulář použijte, pokud chcete odvolat podanou výpověď smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej a pokračovat dále ve smluvním vztahu se společností ČEZ Prodej.

Formuláře pro distribuční požadavky

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
PP43 Žádost o přezkoušení / kontrolu plynoměru 1 MB
 

Tento formulář použijte v případě, že požadujete úředně ověřit/zkontrolovat plynoměr.

Děkujeme, že jste si během KVIFF zašli na ReakTour

Během 58. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary jsme vás vzali na nejstřeženější prostory v zemi. Více než 6 500 z vás se podívalo do běžně nepřístupných míst v Temelíně, Dukovanech a Dlouhých stráních. Jsme rádi, že se vás mnoho zúčastnilo soutěže o hodnotné ceny, a že se vám líbila fotografie z našeho AI fotokoutku, který každého proměnil do pracovníka jaderné elektrárny ve žluté kombinéze.

Pojďte si to s námi krátce připomenout.

Video z 58. KVIFF