Obchodní podmínky - Plyn

Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu upravují smluvní vztah při dodávce plynu pro zákazníky ČEZ Prodej, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce plynu, které jsou platné a účinné od 1. června 2018. V papírové podobě je můžete získat na našich kontaktních místech

Případné spory vyplývající ze Smlouvy můžete řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu 1. 6. 2018 1. 6. 2018 (PDF) 53 kB

Obchodní podmínky dodávky plynu

Vážení zákazníci,

společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 106349, IČ 27 23 24 33 oznamuje, že vydává nové Obchodní podmínky dodávky plynu (OPDP), platné a účinné od 1. července 2017. Vydáním těchto obchodních podmínek se nemění smluvní vztahy uzavřené do 30. června 2017.

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky plynu 1. 7. 2017 (PDF) 88 kB

Obchodní podmínky dodávky plynu upravující smluvní vztahy při dodávce plynu pro velkoodběratele. Platné od 1. ledna 2014 a účinné od 1. ledna 2014.

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky plynu 1. 1. 2014 (PDF) 74 kB

Obchodní podmínky dodávky plynu upravující smluvní vztahy při dodávce plynu pro velkoodběratele. Platné od 1. listopadu 2009 a účinné od 1. listopadu 2009.

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky plynu 1. 7. 2009 (PDF) 91 kB