Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Výkup elektřiny v tržním režimu
(smluvní výkup)

Zákon 165/2012 Sb. definuje dvě formy podpory pro výrobce elektřiny. Jedná se o podporu formou formou výkupní ceny (povinného výkupu) nebo o podporu formou zeleného bonusu. Zelený bonus může být v hodinovém nebo ročním režimu. Formu podpory je možné vybrat vždy v aktuálním kalendářním roce, nejpozději však 30. listopadu, a změna je účinná od 1. ledna následujícího roku.

Roční zelený bonus na elektřinu

Výše ročního zeleného bonusu je pro každý druh podporovaného zdroje energie každoročně upravována a zveřejňována v aktuálním cenovém rozhodnutí ERÚ.

Hodinový zelený bonus na elektřinu

Výše hodinového zeleného bonusu je různá pro každou hodinu v roce a její hodnota je vypočtena na základě vzorce z přílohy č. 22 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu je dostupná na webových stránkách OTE.

Podporu získáte na veškerou vyrobenou elektřinu. Tedy i na elektřinu, kterou sami spotřebujete. Společnost OTE vám zašle vyúčtovací doklad a podporu formou zeleného bonusu vyplatí přímo na váš účet.

Jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie si můžete najít obchodníka s elektřinou, který od vás vykoupí veškerou vyrobenou elektřinu nebo pouze elektřinu, kterou sami nespotřebujete (tzv. přetoky). S obchodníkem pak uzavíráte smlouvu na smluvní výkup elektřiny v tržním režimu. Výkupní cena za vyrobenou elektřinu je dána touto smlouvou.

V případě, že nemáte dostatečné množství elektřiny pro výkup, je možné uzavřít s vybraným obchodníkem pouze smlouvu na přenesení odpovědnosti za odchylku. Obchodník vám v tomto případě nehradí žádnou výkupní cenu.

Máte zájem o smlouvu na výkup elektřiny v tržním režimu?

Pokud máte zájem o sjednání smlouvy na výkup elektřiny v tržním režimu se společností ČEZ Prodej, a.s., je možné ji uzavřít pouze v případě, že

  • jste držitelem licence na výrobu elektřiny,
  • výrobna není připojena jako mikrozdroj dle § 28 energetického zákona,
  • nemáte zvolenou formu podpory "Výkupní ceny”,
  • máte dokončenou registraci výrobce a výrobního zdroje v portálu CS OTE,
  • pro odběr elektřiny v místě, kde vyrábíte, máte uzavřenou smlouvu na dodávku se společností ČEZ Prodej, a.s.

Pokud máte zájem o výkup elektřiny v tržním režimu, můžete vyplnit své údaje a údaje o výrobně do formuláře zde a my se vám ozveme co nejdříve.

Důležité odkazy a informace


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more