Obchodní podmínky - Elektřina

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny upravují smluvní vztah při dodávce elektřiny pro zákazníky ČEZ Prodej, a.s.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli odebírat energie od ČEZ Prodej, a.s. Budeme se snažit, abyste s dodávkou energií byli vždy spokojeni a aby vám naše služby přinášely větší pohodlí, úsporu i soběstačnost vašeho domova nebo firmy.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Stanovují naše povinnosti, které k vám jako našemu zákazníkovi máme, a vaše závazky vůči nám.

Podmínky jsou účinné od 1. 6. 2018 a nahrazují všechny Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny vydané v minulosti.

V Praze dne 31. 3. 2018 ČEZ Prodej, a.s.

 Dokumenty ke stažení