Obchodní podmínky - Elektřina

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny upravují smluvní vztah při dodávce elektřiny pro zákazníky ČEZ Prodej, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny, které jsou platné a účinné od 1. června 2018. V papírové podobě je můžete získat na našich kontaktních místech

Případné spory vyplývající ze Smlouvy můžete řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 6. 2018 1. 6. 2018 (PDF) 57 kB

Obchodní podmínky platné

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 11. 2007 (PDF) 78 kB
2) Obchodní podmínky obchodníka s elektřinou 1. 5. 2011 (PDF) 100 kB
1) Obchodní podmínky obchodníka s elektřinou 1. 1. 2014 (PDF) 73 kB