Dokumenty IO

Přehled změn v uložené dokumentaci

V oblasti Datum poslední změny
tlakových zařízení 10.05.2017
rotační zařízení – vibrační diagnostika 01.04.2017
elektrozařízení - diagnostika točivých strojů 01.04.2017
elektrozařízení - diagnostika netočivých strojů 01.04.2017
elektrozařízení - revize VEZH 15.10.2017
svařování 16.01.2018
Příručka kvality a související dokumentace 09.08.2018
dodavatelská údržba 13.02.2018

 

Obsah jednotlivých oddílů

Oblast tlakových zařízení  

Číslo Název dokumentu Platnost od    
1) ČEZ_ME_0687 - Revizní řád kotlů   03.03.2014    
2) TP - Kotel_KPR_01 - Postup při provozní revizi parních a horkovodních kotlů 15.05.2017    
3) TP - Kotel_KVR_02 - Postup při vnitřní revizi parních a horkovodních kotlů  15.05.2017    
4) TP - Kotel_KZT_03 - Postup při zkoušce těsnosti parních a horkovodních kotlů 15.05.2017    
5) TP - Kotel_KTZ_04 - Postup při tlakové zkoušce parních a horkovodních kotlů 15.05.2017    
6) TP - Kotel_KSTZ_05 - Postup při stavební a tlakové zkoušce parních a horkovodních kotlů po opravě 15.05.2017    
7) TP - Kotel_KTZ_06 - Postup při tlakové zkoušce kotlů I. a II. třídy náhradním způsobem po opravách 15.05.2017    
8) TP - Kotel_KPOR_07 - Postup při prohlídce před opravou poruchy tlakovýcgh systémů kotlů a parovodů 01. 04. 2014    
9) Stanovisko k bezpečnosti technických zařízení ITI - část I. 11.02.2008    
10) Stanovisko k bezpečnosti technických zařízení ITI - část II. 11.02.2008    
11) Stanovisko k bezpečnosti technických zařízení ITI - část III. 08.10.2008    
12) Stanovisko k bezpečnosti technických zařízení ITI 14.09.2009    
13) Stanovisko TIČR čj.1333_06.02_10_15.07 19.05.2010    
14) Stanovisko - Inspekční zpráva 3367_06.02_10_15.07 15.12.2010    
15) Odborné a závazné stanovisko TIČR čj.: 2120_06.02_13_15.07 17.03.2014    
16) Odborné a závazné stanovisko TIČR čj.: TICR_6948_2014 09.04.2014    
17) ČEZ_ME_0701 - Revizní řád TNS 10.06.2013    
18) TP - TNS_TPR_01 - Postup při provozní revizi tlakových nádob 15.05.2017    
19) TP - TNS_TVR_02 - Postup při vnitřní revizi tlakových nádob  15.05.2017    
20) TP - TNS_TVYR_03 - Postup při výchozí revizi tlakových nádob 15.05.2017    
21) TP - TNS_TZT_04 - Postup při zkoušce těsnosti tlakových nádob 15.05.2017    
22) TP - TNS_TTZ_05 - Postup při tlakové zkoušce tlakových nádob 15.05.2017    
23) TP - TNS_TSTZ_06 - Postup při stavební a tlakové zkoušce tlakových nádob po opravách 15.05.2017    
24) ČEZ_ME_0700 - Kontrolní řád tlakových potrubí 10.06.2013    
25) TP - PO_POPK_01 - Postup při provozní kontrole tlakových potrubí 15.05.2017    
26) TP - PO_POIN_02 - Postup při inspekci provedení konečné kontroly a tlakové zkoušky po poruchové opravě potrubí 15.05.2017    

Oblast rotačních zařízení – vibrační diagnostika

Číslo Název dokumentu Platnost    
1) TP - Rotační zařízení_VIB MER_01 - Monitorování vibrací rotačních zařízení + manuály VP1 a VP2 15.03.2017    
2) ČEZ_ME_0692 - Zajištění vibrační diagnostiky 01.06.2012    
3) ČEZ_ME_0972 - PŘS vibrační diagnostika rotačních zařízení + volné přílohy VP A až VP E 25.07.2014    

Oblast elektrozařízení - diagnostika točivých strojů a netočivých strojů

Číslo Název dokumentu Platnost od    
1) ČEZ_ME_0986 - PŘS diagnostika elektrických veličin vn točivých elektrických strojů + 30.06.2014    
  + VP A - Seznam požadavků na přístrojové vybavení      
2) ČEZ_ME_0686 - Diagnostika sledovaného elektrozařízení na KE 13.05.2015    
  + VP A - Technické specifikace k diagnostice vypínačů vn      
3) TP - TSE_VIZ_01 - Monitorování točivého stroje - vizuální prohlídka 15.03.2017    
4) TP - TSE_RIZ_02 - Monitorování izolačního odporu a výpočet polarizačního indexu statorového vinutí 15.03.2017    
5) TP - TSE_RIZ_03 - Monitorování izolačního odporu a výpočet polarizačního indexu rotorového  vinutí 15.03.2017    
6) TP - TSE_NAB_04 - Monitorování DC napěťové závislosti polarizačního proudu 15.03.2017    
7) TP - TSE_TGC_05 -  Monitorování ztrátového činitele tgδ, kapacity a výpočet časové konstanty 15.03.2017    
8) TP - TSE_VYB_06 - Monitorování částečných výbojů statorového vinutí galvanicky vázanou metodou 15.03.2017    
9) TP - TSE_UZ_09 - Monitorování statorového vinutí střídavým napětím 15.03.2017    
10) TP - TSE_UZ_10 - Monitorování rotorového vinutí střídavým napětím 15.03.2017    
11) TP - TSE_UZ_11 - Monitorování statorového vinutí stejnosměrným napětím 15.03.2017    
12) TP - TSE_ZII_15 - Monitorování závitové izolace statorového vinutí proudovými impulsy 15.03.2017    
13) TP - TSE_ZS_16 - Monitorování závitové izolace rotorového vinutí s vyniklými póly 15.03.2017    
14) TP - TRAF_ELM_01r01 - Monitorování netočivého elektrického stroje - základní elektrická měření pro diagnostiku výkonových transformátorů a tlumivek 15.03.2017    

Oblast elektrozařízení - revize VEZH

Číslo Název dokumentu Platnost od    
1) ČEZ_ME_0693 - Revizní řád vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů pro klasické elektrárny 15.03.2015    
2) TP - VEZ_REVEL_01 - Postup při výchozí revizi vyhrazených elektrických zařízení  15.10.2017    
3) TP - VEZ_REVEL_02 - Postup při pravidelné revizi vyhrazených elektrických zařízení 15.10.2017    
4) TP - HR_REVHR_04 - Postup při výchozí revizi hromosvodů 15.10.2017    
5) TP - HR_REVHR_05 - Postup při pravidelné revizi hromosvodů 15.10.2017    
6) Stanovisko ITI Praha čj.: 455_11.04_09_15.07_1 09.10.2009    
7) Stanovisko ITI Praha čj.: 568_11.04_09_15.07_1 27.10.2009    
  8) Stanovisko TICR čj.: 727_08.04_10_15.07_1 02.06.2010    
 9) Stanovisko TICR cj.:112_08.04_11_15.07_1 21.03.2011    
10) Stanovisko TICR cj.:TICR_5489_2015 17.02.2015    
  Neakreditované postupy      
11) TP - VEZ_REVEL_03 - Postup při revizi prozatímních VEZ 01.06.2010    
12) TP - ELSPOT_REVEL_06 - Přenosné el. zařízení a spotřeb..... 21.03.2011    
13) TP - VEZ_REVEL_07 - Revize el. části ZZ .... 01.06.2010    

Oblast Příručka kvality a související dokumenty

Číslo Název dokumentu Platnost od    
1) Příručka kvality PK_IO_Nr07 01.05.2018    
2) Příručka kvality PK_IO_N - VP A 01.05.2018    
3) Příručka kvality PK_IO_N - VP B 01.05.2018    
4) Příručka kvality PK_IO_N - VP C 01.05.2018    
5) Příručka kvality PK_IO_N - VP D 01.05.2018    
6) Příručka kvality PK_IO_N - VP E 01.05.2018    
7) Příručka kvality PK_IO_N - VP F 01.05.2018    
7) Program interních auditů na rok 2018 15.01.2018    
8) Program witness auditů na rok 2018 15.01.2018    
9) Dokumentovaná instrukce IO_DI_01 - Řízení dokumentů a záznamů 01.04.2016    
10) Dokumentovaná instrukce IO_DI_02 - Neshody, neshodná práce, nápravná a preventivní opatření 01.02.2018    
11) Dokumentovaná instrukce IO_DI_03 - Audity 02.01.2018    
12)    Dokumentovaná instrukce IO_DI_04- Výcvik a monitoring 08.01.2018    
12) Dokumentovaná instrukce IO_DI_05 - Stížnosti a odvolání 01.08.2014    
13) Stanovisko ITI Praha k systému prokazování technické bezpečnosti v rámci schválené dokumentace 28.03.2008    
14) ČEZ_ME_0795r03 - Hodnocení technického stavu zařízení KE 02.05.2017    

Oblast zvláštní procesy

Číslo Název dokumentu Účinnost od    
1) ČEZ_ME_0616 -  Činnost technického dozoru svařování v DV (včetně volných příloh 1 až 3) 15.04.2011    
2) ČEZ_SD_0049 - Svařování - požadavky na dodavatele svářečských prací v klasických elekrárnách (včetně volných příloh A až G) 12.04.2011    
3) TP - SV_01 - Inspekce zvláštních procesů technickou kontrolou 10.01.2018    
4) TP - SV_02 - Inspekce zvláštních procesů v dodavatelském systému údržby 10.01.2018    

Výše uvedené dokumenty je možné stáhnout v příslušných sekcích dle jednotlivých částí Inspekčního orgánu.