Výročí elektráren

Elektrárna Dukovany slaví 25 let

V roce 2010 oslavila první česká jaderná elektrárna 25 let provozu. Dukovanská elektrárna je díky bezpečnému, spolehlivému a efektivnímu provozu vlajkovou lodí výrobního portfolia Skupiny ČEZ. V posledních letech se jí podařilo dostat mezi pětinu nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě a její provozní ukazatele jsou lepší než průměr Evropské unie. V některých ukazatelích, jako je například kolektivní efektivní dávka na zaměstnance, patří dokonce mezi světovou špičku.

Elektrárna Temelín slaví 10 let

Deset let uplynulo v prosinci 2010 od chvíle, kdy první blok temelínské elektrárny vyrobil první kilowatthodiny elektřiny. Před uvedením JE Temelín do provozu byly jižní Čechy, kde se elektrárna Temelín nachází, odkázány na dodávku elektrické energie z jiných oblastí, a to především z ekologicky zatížených severních Čech. Temelínská elektrárna proto umožnila definitivně nahradit již zastaralé a postupně odstavované bloky v severočeských uhelných elektrárnách. Celkové množství dosud vyrobené elektřiny v temelínské elektrárně dosáhne v průběhu letošního roku 100 miliard kWh. To by pokrylo téměř sedmiletou spotřebu všech českých domácností.

Elektrárna Dětmarovice slaví 35 let

Elektrárna DětmaroviceJiž 35 let uplynulo v roce 2010 od chvíle, kdy byl v květnu 1975 do sítě přifázován první z bloků elektrárny v severomoravských Dětmarovicích.

Stavět se v místě těsně u polských hranici v blízkosti hlavní železniční tratě Bohumín – Žilina začalo v roce 1971. Bloky byly postupně přifázovány do sítě od května 1975 až do listopadu 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, dodavatelem stavební části ČOLD Ostrava, technologie Škoda Plzeň.

Elektrárna Počerady slaví 40 let

Čtyři desítky let proti proudu času uplynuly loni od chvíle, kdy v roce 1970 došlo k uvedení do provozu bloků č. 1 a 2 v Elektrárně Počerady. Elektrárna Počerady patří mezi nejvyužívanější uhelné elektrárny v České republice. Svým instalovaným výkonem a poměrně vysokým vytěžováním ovlivňuje významným způsobem ekonomiku a životní prostředí celého regionu severozápadních Čech. Dodávku tepla zajišťuje elektrárna pouze pro svůj provoz. Realizované technické a ekologické programy elektrárně zajišťují spolehlivý, ekonomický a k životnímu prostředí šetrný provoz, plně srovnatelný s obdobnými provozy ve vyspělých státech Evropy.

Elektrárna Černé jezero slaví 80 let

Nejmenší a zároveň nejstarší z jubilujících elektráren najdeme na Šumavě. V nadmořské výšce 1 008 metrů nad mořem v čarokrásné přírodě severozápadně od Železné Rudy se rozkládá největší karové ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší jezero v České republice (pokud nepočítáme vodní plochy vzniklé činností člověka, jako např. Lipno). Černé jezero má rozlohu 18,43 ha a dosahuje maximální hloubky 40,6 m.