Elektrárna Počerady slaví 40 let

Čtyři desítky let proti proudu času nás dělí od chvíle, kdy v roce 1970 došlo k uvedení do provozu bloků č. 1 a 2 v Elektrárně Počerady.

Elektrárna Počerady - pohledElektrárna Počerady patří mezi nejvyužívanější uhelné elektrárny v České republice. Svým instalovaným výkonem a poměrně vysokým vytěžováním ovlivňuje významným způsobem ekonomiku a životní prostředí celého regionu severozápadních Čech. Dodávku tepla zajišťuje elektrárna pouze pro svůj provoz. Realizované technické a ekologické programy elektrárně zajišťují spolehlivý, ekonomický a k životnímu prostředí šetrný provoz, plně srovnatelný s obdobnými provozy ve vyspělých státech Evropy.

V rámci útlumového programu uhelných elektráren byl k 1. 1. 1994 odstaven z provozu výrobní blok č. 1. Ostatní bloky prošly mezi lety 1990 až 2000 rozsáhlým modernizačním a ekologickým programem, který umožnil dosažení lepších technických parametrů a s rezervou zabezpečil plnění náročných požadavků nové legislativy zaměřené na životní prostředí.

Smyslem nové podnikatelské filozofie je vytvoření takového stavu technologických procesů v elektrárně, které umožňujíkromě výroby elektrické energie (jakožto dominantního produktu elektrárny), také výrobu celé řady stavebních hmot z původně odpadních produktů. Tohoto stavu bylo dosaženo současně s významným omezením veškerých produkovaných emisí a odpadů.

Elektrárna Počerady - areálJako vedlejší produkt odsiřování vzniká energosádrovec, který je zpracováván na sádrokartonové desky (tuto aktivitu provozuje od roku 1995 firma KNAUF). Z původně hydraulického odpopílkování a odstruskování se od roku 1997 začalo postupně přecházet na suchý odběr popílku a jeho následné zpracování na stabilizát.

V říjnu roku 1994 byly v elektrárně uvedeny do provozu první dva odsířené 200 MW bloky (č.5 a 6) v České republice. Odsiřovací zařízení těchto bloků je provedeno na principu mokré vápencové vypírky. Na podzim roku 1996 byly dány do provozu zbývající tři odsířené bloky (č.2, 3 a 4).