Elektrárna Temelín slaví 10 let

Deset let uplyne v prosinci od chvíle, kdy první blok temelínské elektrárny vyrobil první kilowatthodiny elektřiny. Před uvedením JE Temelín do provozu byly jižní Čechy, kde se elektrárna Temelín nachází, odkázány na dodávku elektrické energie z jiných oblastí, a to především z ekologicky zatížených severních Čech. Temelínská elektrárna proto umožnila definitivně nahradit již zastaralé a postupně odstavované bloky v severočeských uhelných elektrárnách. Celkové množství dosud vyrobené elektřiny v temelínské elektrárně dosáhne v průběhu letošního roku 100 miliard kWh. To by pokrylo téměř sedmiletou spotřebu všech českých domácností.

Elektrárna Temelín - pohledInvestiční záměr stavby byl vydán v únoru 1979, úvodní projekt byl zpracovaný Energoprojektem Praha v roce 1985 počítal se čtyřmi bloky. Vlastní stavba provozních objektů byla zahájena v roce 1987. Po listopadu 1989 bylo v nových politických a ekonomických podmínkách rozhodnuto o snížení počtu bloků na dva. Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná stavba dokončena. V červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru, 11. října došlo ke startu reaktoru prvního bloku a konečně 21. prosince 2000 vyrobil první blok premiérové kilowatthodiny elektřiny. O dva roky později, 29. prosince, dodal elektřinu do sítě také druhý blok.

 

S cílem zvýšit bezpečnost a spolehlivost na úroveň západních elektráren došlo již po roce 1990 v projektu elektrárny k řadě úprav. Od roku 1991 byla elektrárna podrobena téměř třem desítkám prověrek inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii; jejichž doporučení ke zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrárny na úroveň západních elektráren byla v  průběhu výstavby, spouštění a provozu postupně realizována.

Elektrárna Temelín - interiérZkušební provoz prvního bloku byl zahájen 10. června 2002, na druhém bloku začal 18. dubna 2003. Do provozu byla elektrárna uvedena v letech 2002 až 2003.

V loňském roce dosáhla temelínská elektrárna rekordní výroby 13,25 miliardy kWh. Jde o množství elektřiny, které by pokrylo spotřebu Jihočeského kraje na tři roky a všem jihočeským domácnostem by stačilo na jejich provoz 11 let. Tím se elektrárna přibližuje cílům obsaženým v projektu BEZPEČNĚ 15TERA: vyrobit za rok 15 miliard kWh elektřiny.

 

 

Po deseti letech provozu dojde k výměně dodavatele jaderného paliva. Americký  Westinghouse vystřídá na dalších 10 let ruská firma TVEL. V létě bude v areálu elektrárny Temelín dokončen a do zkušebního provozu uveden Sklad použitého paliva. V areálu elektrárny se tak otevře nové jaderné zařízení s kapacitou třiceti let provozu stávajících bloků.

Elektrárna Temelín - pečetění reaktoru

Inspektor Mezinárodní agentury pro atomovou energii pečetí reaktor druhého bloku před jeho prvním startem v roce 2002. (Foto: archív JE Temelín)

Průběžně se zásluhou celého týmu zaměstnanců temelínské elektrárny daří snižovat poruchovost.

Loni ve srovnání s rokem 2008 snížila elektrárna neplánovanou poruchovost bloků na 1,75 procenta, což je nejnižší hodnota v historii provozu Temelína.

O tom, že temelínská elektrárna zapadla do jihočeského prostředí, svědčí i vztahy s Jihočeským krajem a obcemi v nejbližším okolí elektrárny. Podpis desetileté Rámcové smlouvy o spolupráci mezi krajem a společností ČEZ otevřel v dubnu 2009 cestu k dlouhodobé podpoře projektů kraje v celkové výši 3,7 miliardy korun. Čerpání první části ve výši 110 milionů korun již proběhlo a podpora se týkala téměř 600 projektů na území kraje.

Podle posledních průzkumů veřejného mínění vnímá 80 procent jihočeské veřejnosti temelínskou elektrárnu jako součást kraje a téměř 70 procent jako spolehlivého partnera společných projektů. Tato důvěra Jihočechů je zavazující a vytváří pro temelínský tým jeden z důležitých motivačních faktorů pro další roky provozu elektrárny.

 

 

Více informací o temelínské elektrárně získáte v Informačním centru, které je umístěné v rekonstruovaném zámečku Vysoký Hrádek, nebo ve zpravodaji "Temelínky".

K dispozici jsou rovněž kompletní informace o zvažované dostavbě temelínské elektrárny.