Elektrárna Černé jezero slaví 80 let

Nejmenší a zároveň nejstarší z jubilujících elektráren najdeme na Šumavě. V nadmořské výšce 1 008 metrů nad mořem v čarokrásné přírodě severozápadně od Železné Rudy se rozkládá největší karové ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší jezero v České republice (pokud nepočítáme vodní plochy vzniklé činností člověka, jako např. Lipno). Černé jezero má rozlohu 18,43 ha a dosahuje maximální hloubky 40,6 m.

Elektrárna Černé jezero - pohledNázev Černého jezera (původní německý název Schwarzer See) je odvozen od jeho barvy způsobené odrazem tmavých lesů, které ho obklopují. Jezero leží pod severním svahem Jezerní hory, která se nad ním zvedá 320 m vysokou Jezerní stěnou. Dno jezera tvoří skála na níž je v současné době asi 9 m kalu, který tvoří pyl z okolních stromů, ukládající se zde po tisíce let. Černé jezero spolu se sousedním Čertovým jezerem leží vzdušnou čarou několik stovek metrů od státní hranice s Německem. Narozdíl od některých dalších šumavských turistických pozoruhodností první kategorie (Plešné jezero, jezero Laka, Prášilské jezero, Třístoličník, Plechý, pramen Vltavy, atd.) však zůstalo běžným občanům tehdejšího Československa přístupné i v časech hlubokého socialismu, kdy režim hermeticky uzavíral hraniční pásma. Historickou perličkou z dějin Černého jezera je akce komunistické Státní bezpečnosti z roku 1964, která zde rozehrála mystifikační aféru s nálezem údajných tajných dokumentů z 2. světové války.

Systematická ochrana unikátního prostředí Černého i nedalekého Čertova jezera se datuje do roku 1911. Od roku 1933 obě jezera spadají do Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero o rozloze 174,86 ha.

Elektrárna Černé jezero - detailVe 20. letech 20. století inspirovalo Černé jezero vrchního technického radu Zemského úřadu v Praze Ing. Karla Koska ke stavbě první přečerpávací vodní elektrárny v tehdejším Československu. Do záměru se dále vložil také Ing. František Alexej Pech, který postupně vypracoval projektovou dokumentaci. Investorem byly Západočeské elektrárny, projektantem a dodavatelem technologie Škodovy závody v Plzni. Stavba byla dokončena a uvedena do provozu v r. 1930 a letos tak slaví 80 let od svého vzniku. Vlastní stavba náročného díla v obtížných přírodních podmínkách trvala pouze rok a tři čtvrtě, při pořizovacím nákladu 10 milionů Kč.

V budově elektrárny je umístěna Peltonova turbína o instalovaném výkonu 1500 kW. Hráz na řece Úhlavě uzavírá spodní vyrovnávací nádrž s obsahem 25 000 m3. Od roku 1960 je čerpadlový provoz omezen.

Pro energetické zpracování odtoku vody z vyrovnávací nádrže byl zhotovitelem Strojírny Brno, a.s., v r. 2004 v samostatném objektu instalován nový turbogenerátor o výkonu 40 KW s horizontální průtočnou Kaplanovou turbinou. V roce 2005 pak byl do strojovny původní elektrárny instalován další nový turbogenerátor o výkonu 370 kW s Peltonovou turbinou.

Provozovatelem Elektrárny Černé jezero je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s r. o., která má ve svém portfoliu další dvacítku malých vodních elektráren umístěných po celé České republice.