Market Transparency (REMIT)

V této sekci jsou zveřejňovány informace v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".

Vzhledem k obecnosti textu Nařízení 1227/2011 týkající se povinnosti zveřejňovat vnitřní informace, budou zveřejňovaná data průběžně upravována tak, aby vyhověla požadavkům Nařízení, navazující legislativě nebo výkladu příslušných úřadů.Zprovoznění kanálu RSS REMIT

 Komunikační kanál pro zveřejnění zpráv v rámci regulace REMIT.

Skupina ČEZ (mimo Energotrans, a.s.)Disponibilní výkon

Skutečná výroba

Plánované odstávky

Neplánované odstávky

Teplárna Trmice, a.s.

Disponibilní výkon

Skutečná výroba

Plánované odstávky

Neplánované odstávky

Energotrans, a. s.

Disponibilní výkon

Skutečná výroba

Plánované odstávky

Neplánované odstávky

 

Strukturovaná data jsou získávána z interních i externích datových systémů. Informace, které mají textový charakter nebo nepodléhají časté změně, jsou zveřejňovány formou samostatných dokumentů či textů na těchto webových stránkách. Data skutečné výroby se publikují denně v 15:45 za předcházející den. Data disponibilního výkonu se publikují denně v 9:15 na následující den až 356 dnů. Data pro plánované a neplánované odstávky jsou zveřejněná okamžitě po oznámení.

Soubory Plánované a Neplánované odstávky obsahují informace o velikosti (brutto), typu a době trvání výpadku. K dispozici jsou data na 365 dní do budoucnosti včetně dne aktuálního.

V souboru Disponibilní výkon jsou uvedeny průměrné denní hodnoty (netto). Sloupec označený „Pdos“ obsahuje hodnoty dosažitelného výkonu na bloku (brutto). K dispozici jsou data za 365 dní do budoucnosti včetně dne aktuálního. Maximální interval pro stažení souboru je 31 dní.

Soubor Skutečná výroba obsahuje hodinová měřená data za jednotlivé bloky (netto) bez zaokrouhlení a desetinných míst. Maximální interval pro stažení souboru je 1 den do minulosti. Pokud je v řádku sestavy uvedeno N/A, data nejsou k dispozici.

Dokumenty ke stažení Typ Velikost
Vysvětlivky (PDF) 186 kB