Market Transparency (REMIT)

V této sekci jsou zveřejňovány informace v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".

Vzhledem k obecnosti textu Nařízení 1227/2011 týkající se povinnosti zveřejňovat vnitřní informace, budou zveřejňovaná data průběžně upravována tak, aby vyhověla požadavkům Nařízení, navazující legislativě nebo výkladu příslušných úřadů.Prodej elektrárny Tisová - AKTUALIZACE

 Bloky Tisová 1, BF a Tisova 2, B6 byly dne 2.1. 2017, 11:53 předány do dispečerského řízení nového majitele- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Skupina ČEZDisponibilní výkon

Skutečná výroba

Odstávky

Teplárna Trmice, a.s.

Disponibilní výkon

Skutečná výroba

Odstávky

 

Strukturovaná data jsou získávána z interních i externích datových systémů. Informace, které mají textový charakter nebo nepodléhají časté změně, jsou zveřejňovány formou samostatných dokumentů či textů na těchto webových stránkách. Data skutečné výroby se publikují denně v 15:45 za předcházející den. Data disponibilního výkonu se publikují denně v 9:15 na následující den až na dva následující roky. Data pro odstávky jsou zveřejněná okamžitě po oznámení.

Soubory odstávky obsahují informace o velikosti (netto), typu a době trvání výpadku. K dispozici jsou data na tři následující roky.

V souboru Disponibilní výkon jsou uvedeny průměrné denní hodnoty (netto). Sloupec označený „Pdos“ obsahuje hodnoty dosažitelného výkonu na bloku (netto). K dispozici jsou data za 365 dní do budoucnosti včetně dne aktuálního. Maximální interval pro stažení souboru je 31 dní.

Soubor Skutečná výroba obsahuje hodinová měřená data za jednotlivé bloky (netto) bez zaokrouhlení a desetinných míst. Maximální interval pro stažení souboru je 1 den do minulosti. Pokud je v řádku sestavy uvedeno N/A, data nejsou k dispozici.

Dokumenty ke stažení Typ Velikost
Vysvětlivky (PDF) 186 kB