Elektrárna Dukovany slaví 25 let

V letošním roce oslaví první česká jaderná elektrárna 25 let provozu. Dukovanská elektrárna je díky bezpečnému, spolehlivému a efektivnímu provozu vlajkovou lodí výrobního portfolia Skupiny ČEZ.

Elektrárna Dukovany - velínV posledních letech se jí podařilo dostat mezi pětinu nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě a její provozní ukazatele jsou lepší než průměr Evropské unie. V některých ukazatelích, jako je například kolektivní efektivní dávka na zaměstnance, patří dokonce mezi světovou špičku.

Od začátku svého provozu elektrárna udělala obrovský pokrok – přešla od tříletého k pětiletému cyklu výměny paliva, zvýšila výkon jednotlivých bloků (jednoho již dokonce na 500 megawattů a další budou následovat), podařilo se jí zkrátit odstávky pro výměnu paliva na téměř dvacet dnů a ročně vyrobí zhruba 14 terawatthodin elektrické energie, což je bezmála pětina výroby v celé České republice.

 

V současnosti probíhá projekt nazvaný BEZPEČNĚ 16 TERA, díky kterému bude v budoucnu elektrárna vyrábět dokonce 16 terawatthodin elektrické energie ročně.

Takových skvělých provozních výsledků elektrárna dosahuje především díky vysoce kvalifikovanému a zkušenému personálu. Není proto náhodou, že dukovanští odborníci jsou zváni jako experti na mezinárodní mise a v posledních letech se na elektrárně dokonce školí budoucí inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Podívejte se na tematické VIDEO!

 

25 let bezpečného a spolehlivého provozu je určitě důvodem k oslavě. V životě jaderné elektrárny je to úctyhodný věk, vždyť projektovaná životnost Dukovan je 30 let.

Přečtěte si aktuální číslo Zpravodaje elektrárny Dukovany, které přináší obsáhlý materiál právě ke čtvrtstoletí dukovanské elektrárny.

Elektrárna Dukovany - pohledAby mohla být elektrárna provozována i po roce 2015, byl schválen projekt Program LTO (Long Term Operation) elektrárny Dukovany, který byl zařazen mezi osm klíčových projektů celé Skupiny ČEZ. Tento projekt vytvoří předpoklady pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrárny minimálně do roku 2025 a současně připraví podmínky pro prodloužení životnosti až na 60 let. Součástí projektu LTO je i projekt Obnova personálu, který je zaměřen na udržení kvalifikovaných odborníků, jejich postupnou náhradu a přenos know-how, protože nestárne jen elektrárna, ale i její personál.

Pro jadernou elektrárnu jsou důležité nejen provozní a ekonomické výsledky; jedním z klíčových ukazatelů je i její akceptovatelnost. Jaderná elektrárna Dukovany se těší ve svém okolí vysoké podpoře veřejnosti. Dobrou zprávou je i to, že podle průzkumů veřejného mínění podporují obyvatelé v regionu v této lokalitě i výstavbu dalšího jaderného bloku. Nezbývá než popřát Jaderné elektrárně Dukovany mnoho dalších let bezpečného, spolehlivého a efektivního provozu.

Více informací o dukovanské elektrárně získáte ve zpravodaji nebio Informačním centru elektrárny.