Jaderná energetika

náhled - jaderná elektrárnaV sekci věnované jaderné energetice naleznete informace o využívání jádra ve světě i v České republice a rozsáhlé stránky věnované oběma jaderným elektrárnám ČEZ - elektrárně Dukovany a elektrárně Temelín. Samostatná část je věnována také nejčastějším mýtům a omylům, které jsou s jadernou energetikou někdy spojovány.

Svět má v současnosti v oblasti energetiky dva hlavní globální problémy - přístup k energetickým zdrojům a negativní vliv emisí na změny klimatu na Zemi. Oba řeší jaderná energetika. Jako zdroj, který neprodukuje žádné skleníkové plyny (CO2) významně přispívá ke snížení globálních emisí těchto plynů. Díky jaderné energetice se ročně do ovzduší nevypustí miliardy tun CO2.

Svým plynulým a spolehlivým provozem bez ohledu na počasí jsou důležité pro současnost, ale myslí i na budoucnost. Na rozdíl od ostatních zdrojů zahrnují ve svých výrobních nákladech také externality. Jde například o pravidelné odvody na státní účty, ze kterých se financuje nakládání s odpady, příprava trvalaého úložiště nebo budoucí vyřazování zařízeníz provozu.

V řadě zemí jsou důležité také pro energetickou bezpečnost státu. Uran je dostupný na světových trzích, palivo dokáže vyrobit hned několik světových firem a s provozem jaderných elektráren mají zkušenosti desítky států.

Dobré praxe, ale i zkušenosti z různých událostí jsou mezi provozovateli jaderných elektráren velmi intenzivně sdíleny. Navíc provozovatelé do vylepšování jaderných elektráren ročně investují stovky miliónů korun. Díky tomu se průběžně zvyšuje úroveň bezpečnosti, efektivita, ale i spolehlivost provozu.

Pro perspektivu jaderné energetiky hovoří i dostatek surovin pro výrobu paliva. Světové zásoby ekonomicky dostupných jaderných paliv mohou bez recyklace paliva vystačit na 85 let, a pokud by se nasadily rychlé reaktory, pak by s recyklací mohly vystačit na 2,5 tisíce let. Zásoby lithia pro další generaci fúzních reaktorů by vystačily dokonce na 46 milionů let.