Roční zpráva

Roční zprávy o provozu jaderných elektráren Skupiny ČEZ

Od roku 2010 jsou vybrané roční informace o provozu jaderných elektráren součástí výročních zpráv Skupiny ČEZ

Roční zpráva o provozu JE 2009Rok 2009

ČEZ v roce 2009 pokračoval v přípravě dostavby dvou jaderných bloků v elektrárně Temelín, 1. 4. 2009 vznikl nový útvar Výstavba jaderných elektráren, který koordinuje přípravu jaderných projektů nejen v ČR (Temelín, Dukovany), ale i v zahraniční (Jaslovské Bohunice - Slovensko).

V roce 2009 bylo v ČR vyrobeno celkem 82,2 milionů MWh elektrické energie a z toho 33 % vyrobily jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Jejich společný instalovaný výkon 3830 MW představuje 21 % z celkového instalovaného výkonu v ČR. Podíl těchto zdrojů na celkové výrobě je vysoký proto, že jsou využívány přednostně neboť jaderné zdroje ve srovnání s ostatními energetickými zdroji pracují s nejnižšími proměnnými náklady.

Roční zpráva o provozu JE 2008Rok 2008

Rok 2008 byl dalším rokem bezpečného provozu bloků obou jaderných elektráren naší společnosti. V jeho průběhu elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily dohromady téměř 26 551 000 MWh elektrické energie a podílely se tak 31 % na tuzemské produkci.

Poprvé putovala elektřina z českého jaderného zdroje do rozvodné sítě v roce 1985. Tehdy jsme byli na začátku rozvoje jaderné energetiky v České republice. Od té doby máme za sebou již téměř 100 reaktorroků zkušeností z bezpečného provozu, během kterého našich 6 jaderných bloků vyrobilo okolo 372 932 000 MWh elektrické energie.

 

Roční zpráva o provozu JE 2007Rok 2007

Celkem šest jaderných reaktorů v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany mělo ke konci roku 2007 za sebou již více než 93 reaktor-roků spolehlivého a bezpečného provozu, při kterém vyrobilo více než 346 milionů MWh elektrické energie. Česká republika má tak již dlouholetou jadernou tradici. Je na čem stavět a s čím porovnávat.

Jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně patří do mezinárodní fl otily elektráren Skupiny ČEZ, která nyní představuje celkem 29 energetických bloků v 17 lokalitách.

 

Roční zpráva o provozu JE 2006Rok 2006

V souvislosti s postupujícími klimatickými změnami, s nastávajícím nedostatkem fosilních paliv a se stále rostoucí poptávkou po elektřině je více než jisté, že jadernou energetiku čeká v celosvětovém měřítku intenzivní rozvoj. Přes veškerou podporu, kterou je třeba věnovat úsporám energie a obnovitelným zdrojům, je jaderná energie základním energetickým zdrojem, který je schopen zajistit dostatek elektřiny v blízké budoucnosti.

 

 

Roční zpráva o provozu JE 2005Rok 2005

České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dnes patří mezi nejefektivnější zdroje akciové společnosti ČEZ, a. s. Vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy dlouhodobým stabilním provozem s vysokou úrovní bezpečnosti. Z hlediska trvale udržitelného vývoje se jedná o zdroje, které mají potenciál být mezi zdroji energie pro 21. století.

 

 

Roční zpráva o provozu JE 2004Rok 2004

Rok 2004 byl pro českou jadernou energetiku úspěšný. Podařilo se stabilizovat a dále dle nových zadání rozvíjet Úsek jaderná energetika (UJE) tak, že jednoznačně pokračoval trend zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu obou jaderných elektráren (JE). Jaderná elektrárna Dukovany dosáhla historicky nejnižší poruchovosti. Jaderná elektrárna Temelín postupně stabilizuje svůj provoz při dodržení vysoké úrovně bezpečnosti. V říjnu 2004 jsme obdrželi pro oba bloky elektrárny licence k desetiletému provozu a tím ukončili zkušební provoz.