Energie z obnovitelných zdrojů

 

Skupina ČEZ a obnovitelné zdroje energie

V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a případně v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu.

Vte-RumunskoK obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Obnovitelným zdrojem s největším energetickým potenciálem využívaným Skupinou ČEZ je vodní energetika, z hlediska dalšího rozvoje se největší šance dává spalování biomasy, především dřevní štěpky a dalších rostlinných produktů lesního a zemědělského původu.

Většina vybraných a zpravidla teplárensky zaměřených výroben Skupiny ČEZ umožňuje poměrně úspěšně spalovat biomasu ve směsi s uhlím. V běžném provozu už funguje spalování čisté biomasy.

Obnovitelné zdroje lze však v přírodních podmínkách České republiky  vnímat pouze jako doplněk konvenčních zdrojů. Důvodem je především obtížná predikovatelnost výroby těchto zdrojů a s tím spojené riziko přetěžování kapacity přenosových a distribučních sítí. Současně jde o zdroje v tržním prostředí dosud nedostatečně konkurenceschopné, jejichž nákladná podpora se bohužel dosud odrážela mimo jiné i ve stoupajících příspěvcích konečných spotřebitelů elektřiny na OZE. Skupina ČEZ proto do budoucna počítá s výstavbou nových výroben z obnovitelných zdrojů výhradně v dalších zemích v rámci Evropské unie se stabilním regulatorním prostředím (Německo, Francie), kde jsou pro ně i nesrovnatelně lepší přírodní podmínky než v ČR.

Informační centrum

Chcete poznat obnovitelné zdroje energie a principy jejich fungování blíže? Navštivte Informační centrum Skupiny ČEZ v Hradci Králové, které je specializované na obnovitelné zdroje.

Zveme všechny na prohlídku spojenou s poučením i zábavou!

Výroba elektřiny z vody, větru, slunečního záření a biomasy v zařízeních Skupiny ČEZ v ČR (v GWh)

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
Obnovitelné zdroje energie
celkem
2 462   2 668 2 878 2 791
Vodní, sluneční a větrné elektrárny 2 188 2 299 2 378 2 219
Spalování biomasy      274    369    500    572

 

OZE a Skupina ČEZ

K dispozici je brožura o obnovitelných zdrojích a aktivitách Skupiny ČEZ v této oblasti energetiky, kterou si můžete stáhnout či zobrazit kliknutím na obrázek.

ČEZ Obnovitelné zdroje

Krátký profil ČEZ Obnovitelné zdroje (ke stažení ve formátu .pdf). Stáhnete kliknutím na obrázek.

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Publikace o obnovitelných zdrojích energie a možnostech jejich využití v České republicepdf22 729 kB