Jaderná energetika v České republice

Mírové využití jaderné energie se stalo přirozenou součástí energetického mixu řady vyspělých států naší planety. Výjimkou není ani Česká republika. Výstavba, ale i následný provoz  mají zásadní vliv na rozvoj ekonomiky  celé země. Navíc jaderné energetika je důležitá i z hlediska životního prostředí.  Jen v ČR se 4/5 bezemisní výroby elektřiny pochází z jaderných elektráren.

V České republice jsou v provozu dvě jaderné elektrárny

 

Jaderná elektrárna Temelín

JE Temelín - celkový pohledJaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Elektrárna pracuje na výkonu 2 x 1082 MWe. První elektřinu vyrobila jihočeská elektrárna 21. prosince 2000 ve 20:36 hodin. Během deseti dní v závěru roku 2000 pak temelínský první blok vyrobil 2 307 megawatthodin (MWh) elektřiny. Aktuálně je výkonem 2x 1082 MWe největším českým zdrojem, který spolu s elektrárnou Dukovany se výraznou měrou podílí na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se jen díky Temelínu do ovzduší nemusí vypustit přibližně 12 miliónů tun CO2.

Od začátku provozu vyrobil Temelín přes 200 miliónů megawatt hodin elektřiny. To by vystačilo celé České republice na téměř čtyři roky. V počátcích museli energetici odladit provoz, především pak turbíny v nejaderné části. Jednalo se o prototypové zařízené, které jinak než provozem odladit nešlo. Postupně se zaměřili na posilování bezpečnosti a zvyšování efektivity provozu. V souhrnu se roční investice do těchto oblastí pohybují průměrně kolem miliardy korun. V průběhu let ČEZ postupně v jihočeské elektrárně například rozšířil možnosti chlazení reaktoru, zvýšil počet způsobů napájení bezpečnostních systémů nebo seizmicky zodolnil hasičkou stanici.

Energetici postupně zvyšovali i efektivitu provozu. Původní výkon 2x 981 MWe zvýšili o 202 megawattelektrických. To odpovídá výkonu uhelného bloku. Přitom v jihočeské elektrárně „jen“ lépe využili stávající zařízení.

Od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii. Nejvíce elektřiny Temelín vyrobil v roce 2017, konkrétně 16,48 TWh.

 

Jaderná elektrárna Dukovany

JE DukovanyJaderná elektrárna Dukovany se nachází 30 km jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany. V elektrárně jsou ve dvou dvojblocích instalovány celkem čtyři tlakovodní reaktory typu VVER 440 model V 213. Všechny bloky mají elektrický výkon 510 MW.

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v České republice a patří mezi největší, vysoce spolehlivé a ekonomicky výhodné energetické zdroje ČEZ, a. s. Roční výroba elektrické energie se pohybuje okolo 14 TWh, což představuje asi 20 % z celkové spotřeby elektřiny v České republice. V porovnání s ostatními významnými výrobci vyrábí elektřinu s nejnižšími měrnými náklady.

V roce 2016 uběhlo již 31 let od přifázování první turbíny prvního bloku Jaderné elektrárny Dukovany k síti. Během této doby elektrárna vyrobila zhruba 407 000 GWh elektřiny, což je více než například celková výroba elektřiny v České republice v letech 2001 až 2003. Pro výrobu této elektřiny nemuselo být vytěženo přibližně 294 mil. tun hnědého uhlí, které jsme tak ušetřili pro budoucnost, a jehož spálením by bylo emitováno do ovzduší zhruba 367 mil. tun CO2.

Jednotlivé bloky Jaderné elektrárny Dukovany byly uvedeny do provozu v letech 1985 až 1988. Celkový instalovaný elektrický výkon elektrárny byl 1760 MW. Dosažitelný výkon elektrárny se přitom díky modernizacím turbín postupně zvyšuje - v roce 2005 dosáhl 1776 MW a v roce 2007 to bylo dokonce 1808 MW. V roce 2008 byl celkový roční průměrný výkon 1824 MW. V roce 2012 elektrárna dosáhla výkonu 2040 MW. Tepelný výkon každého ze čtyř reaktorů je 1375 MW.

Snaha o neustálé zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti se projevila v řadě investičních akcí. V období 1988-1993 šlo o akce projektu Dokompletace, v letech 1994-1996 se rozběhl rozsáhlý program obnovy zařízení nazývaný Morava. K významným investičním akcím poslední doby se řadí nejrozsáhlejší akce na technologickém zařízení uskutečněné ve dvacátém roce provozu, kdy byly vyměněny rotory nízkotlakých dílů turbín a uskutečnila se komplexní modernizace systému kontroly a řízení na třetím bloku. Modernizace nízkotlakých dílů turbín zvýšila účinnost turbín o 3,46 % a dosažitelný výkon se tak zvýšil o 2 x 8 MW. Ročně tato modernizace přináší zvýšení výroby zhruba o 127 000 MWh.

Na jaře 2016 byly v areálu dukovanské elektrárny instalovány nové chladicí ventilátorové věže o výšce necelých 17 metrů. Jde o další posílení bezpečnosti JE Dukovany na základě výsledků tzv. stress-testů. Nové věže umožňují chlazení důležitých komponent elektrárny i za extrémních teplot +/- 46,2 stupňů Celsia, odolají větru až 252 km za hodinu, otřesům země až 5,5 stupně Richterovy stupnice.