Elektrárna Dětmarovice slaví 35 let

Elektrárna Dětmarovice - pohledJiž 35 let uplyne letos od chvíle, kdy byl v květnu 1975 do sítě přifázován první z bloků elektrárny v severomoravských Dětmarovicích.

Stavět se v místě těsně u polských hranici v blízkosti hlavní železniční tratě Bohumín – Žilina začalo v roce 1971. Bloky byly postupně přifázovány do sítě od května 1975 až do listopadu 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, dodavatelem stavební části ČOLD Ostrava, technologie Škoda Plzeň.

Elektrárna ročně vyrobí okolo 2,5 TWh elektrické energie a více než 800 TJ tepla, které se dodává především do města Orlová.V zimě za velkých mrazů protéká potrubím do Orlové až 650 m3/hod o teplotě až 150 °C. Roční dodávky tepla do Orlové činí kolem 450 TJ. Zbývajících cca 100 TJ tepla směřuje k odběratelům v okolí elektrárny.

Na základě vítězství ve veřejné soutěži začala v květnu 2009 výstavba přivaděče tepla do dalšího města. Horkovodem bude proudit teplo z elektrárny Dětmarovice do Bohumína po dobu minimálně dvaceti let. První dodávky začnou letos na podzim a bohumínským přinesou zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Náklady na výstavbu ve výši 500 milionů korun hradí Skupina ČEZ.

Všechny spaliny v elektrárně Dětmarovice procházejí několika zařízeními pro snižování emisí - jedná se o odstranění oxidů dusíku, oxidů síry a popílku. Elektrárna je vybavena například moderním systémem měření vibrací turbosoustrojí od dánského výrobce Bruel and Kjaer.

Elektrárna Dětmarovice - ilustračníÚčinnost všech zařízení je nezávisle a kontinuálně sledována a podléhá pravidelným kontrolám orgány státní správy a ochrany životního prostředí. Elektrárna obdržela certifikát "Systém environmentálního managementu"  a současně splňuje ISO 14001.

Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 400 000 tun vedlejších energetických produktů. Z tohoto množství je 90% popelovin, které jsou certifikovány a využívány ve stavebnictví především jako přísada do cementu, betonu či pórobetonu. Zbylých 10 % představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. V elektrárně Dětmarovice je využíván spolu s částí popelovin k rekultivačním účelům. Přebytky jsou ukládány na složiště elektrárny.