Dostavba elektrárny Temelín

dostavba ETEVýstavba 3. a případně 4. bloku JE Temelín zaručí spolehlivé pokrytí rostoucí spotřeby elektřiny v ČR po roce 2035 a vytvoří dostatečné rezervy pro bezpečnost a stabilitu energetické soustavy při minimálním vypouštění skleníkových plynů.  Lokalita JE Temelín byla projektována pro výstavbu čtyř jaderných bloků a výstavba zbývajících dvou maximálně využije stávající infrastrukturu. Dostavba JE Temelín bude  významným impulzem pro rozvoj průmyslu, vědy a školství v Jihočeském kraji i v celé ČR.

Projděte si Jadernou elektrárnu Temelín prostřednictvím virtuální prohlídky!

virtuální prohlídka - ETE

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

České jaderné elektrárny jsou bezpečným podnikem. Potvrdily to několikadenní kontroly Státního úřadu inspekce práce v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Začátkem listopadu ČEZ převzal ocenění „Bezpečný podnik“ a následující tři rok může tento prestižní titul užívat. Dukovany získaly prestižní ocenění již posedmé, mladší Temelín popáté.

Základní informace

Přehled hlavních přínosů dostavby Jaderné elektrárny Temelín.

Důvody dostavby

Posláním energetiky každé země je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky při udržení konkurenceschopné a přijatelné ceny, současně zabezpečit...

Technologie

Informace k možné technologii pro nové bloky včetně přehledu nejmodernějších jaderných reaktorů.

Bezpečnost

Informace k bezpečnostním požadavkům a parametrům jaderných bloků.

Licenční proces

Informace k průběhu a detailům licenčního procesu.

Dopady na životní prostředí

Informace o vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí, včetně vlivu na snížení emisí oxidu uhličitého.

Nakládání s odpady

Informace o dočasném a trvalém ukládání radioaktivních odpadů.

Postoj české veřejnosti k jaderné energetice

Informace o postojích české veřejnosti k využití jaderné energie a k výstavbě nových jaderných zdrojů v ČR.

Rozvoj jaderné energetiky ve světě

Čísla a informace k využívání jaderných zdrojů energie ve světě.

Napište nám