Výroční zprávy

28. 6. 2019

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2018

Rok 2018 přinesl společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., jednak pokračování v realizaci dlouhodobých zakázek v provozování rozsáhlých energetických hospodářství, ale také nové zakázky jak v servisu energetických zařízení, tak v osvětlování průmyslových či obchodních prostor.

27. 6. 2018

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2017

Rok 2017 ve společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., probíhal ve znamená progrese. Navázali jsme úspěšně na skvělé výsledky předchozích let a splnili plán roku 2017.

25. 6. 2017

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2016

Skvělé výkony roku 2016, kdy jsme splnili plán a dosáhli provozních výnosů na úrovni 1,6 miliardy Kč spolu s provozním ziskem EBITDA, který činil 126 mil. Kč, potvrzují jen správnost přijaté strategie naší společnosti.

23. 6. 2016

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2015

Rok 2015 potvrdil, že rozvoj energetických projektů, staveb a servisu energetických zařízení je správná a efektivní cesta. Hospodářské výsledky společnosti tak dosáhly uspokojivých hodnot, a to i přes pokles množství dodávaných komodit v lokalitě Vítkovice.

29. 6. 2015

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2014

Rok 2014 opět potvrdil, že strategie zaměřená na rozvoj energetických projektů, staveb a servisu energetických zařízení je správná a efektivní. Hospodářské výsledky společnosti tak opakovaně dosáhly rekordních hodnot.

19. 6. 2014

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013

Rok 2013 byl pro naši společnost rokem pravdy. Museli jsme prokázat, že nová strategie zaměřená na rozvoj energetických projektů a staveb je tím správným směrem. Náš hlavní pilíř – Energetické hospodářství ve Vítkovicích byl výrazně podpořen zvýšenými tržbami z poskytování energetických služeb a díky tomu dosáhly ekonomické výsledky společnosti za rok 2013 nejlepších hodnot od vzniku společnosti. Daří se nám tak naplňovat dlouhodobé vize společnosti jakožto komplexního poskytovatele energetických služeb. Toto zaměření je unikátní nejen ve Skupině ČEZ, ale také na externím trhu.

16. 8. 2013

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012

Rok 2012 byl pro naši společnost rokem změn. Podstatnou změnou bylo především nastartování nové střednědobé strategie společnosti, zaměřené na rozvoj energetických projektů a staveb, s cílem zvýšovat tržby z poskytování energetických služeb mimo naše současná energetická hospodářství. Tomuto směru byla také k 1. 10. 2012 přizpůsobena nová organizační struktura společnosti.

3. 9. 2012

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2011

I v roce 2011 jsme mohli sledovat, jak obtíţně se domácí i světová ekonomika vyrovnává s následky recese. Jen těžko lze rok 2011 označit jako období hospodářského růstu. Z toho je zřejmé, ţe situace na trhu ani pro nás nebyla vůbec jednoduchá. Přesto jsme již druhým rokem v řadě dosáhli na historicky nejlepší výsledek v našem hospodaření. Naše výkonnost je znovu lepší!

9. 6. 2011

Výroční zpráva společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2010

Přestože hospodaření společnosti v roce 2010 bylo ovliněno hospodářskou recesí, a tudíž nižší ekonomickou aktivitou na straně zákazníků, dosáhla společnost výrazně lepšího hospodářského výsledku než byl plánován.

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena