Provozované paroplynové elektrárny

Paroplynové zdroje v České republice

profil - VP PPC PočeradyČeská republika je z energetického hlediska zemí, která je závislá na dovozu energií. A naše závislost se do budoucna bude s tím, jak nám docházejí zásoby hnědého uhlí, nadále (bez ohledu na snahu o snižování energetické náročnosti) prohlubovat. Maximální energetickou bezpečnost je možno dosáhnout jedině diverzifikací, a to jak z hlediska zemí, ze kterých zdroje energie dovážíme, tak rozhodnutím z jakých zdrojů budeme elektřinu vyrábět. Prostor u nás pro stavbu plynových elektráren určitě je. Tento druh výroby elektřiny zatím v České republice není významně zastoupen, ze zemního plynu se v Česku ročně vyrobí cca 1,1 -1,5 % elektřiny.

V rámci Skupiny ČEZ v České republice byl dokončen projekt v lokalitě Počerady.

PROJDĚTE SI PAROPLYNOVÝ CYKLUS V POČERADECH DÍKY VIRTUÁLNÍ PROHLÍDCE!

PPC Počerady

Celkový výkon 838 MW
Uspořádání „multi-shaft“: 2× plynová turbina (GT), 2× spalinový výměník – kotel (HRSG), 1× parní turbina (ST)
Palivo zemní plyn, tlak 40 bar
Chlazení věžové, přirozený tah
Předpokládaný provozní režim pološpičkový, noci a víkendy, odstávky
Umístění v areálu Elektrárny Počerady (za blokem č. 6)

 

Paroplynový cyklus Počerady (PPC) je prvním projektem svého druhu v České republice. Zdroj o výkonu 838 MWe je umístěn v areálu Elektrárny Počerady. Ta leží v blízkosti stejnojmenné obce v Ústeckém kraji, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec a Most. Stávající uhelná elektrárna byla postavena v letech 1970 – 1977 a v současnosti je v provozu pět bloků o jednotkovém výkonu 200 MWe.

Pro nový paroplynový zdroj bylo vybráno základní uspořádání paroplynového cyklu v podobě vícehřídelového řešení se dvěma plynovými turbinami (GT) a jednou turbinou parní (ST).

Investorem a následným provozovatelem nového zdroje bude Skupina ČEZ. Generálním dodavatelem byla vybrána Škoda Praha Invest. Jako dodavatelé hlavních technologických celků PPC pak byly vybrány společnosti SIEMENS jako dodavatel plynové turbíny, SES Tlmače jako dodavatel parního generátoru a ŠKODA POWER jako dodavatel parní turbíny.

Kombinovaný cyklus se skládá ze dvou plynových turbín (každá o výkonu 284 MW) a jedné parní turbíny o výkonu 270 MW. Generální dodavatel  výstavby, společnost ŠKODA PRAHA Invest, podepsala v roce 2009 smlouvu s dodavatelem 2 plynových turbín, společností Siemens. ŠKODA PRAHA Invest rovněž uzavřela smlouvu na dodávku parní turbíny se společností ŠKODA POWER a spalinového kotle s příslušenstvím se společností SES Tlmače.

Stavba paroplynového zdroje byla zahájena 1. dubna 2011její výstavba se rozeběhla na plné obrátky. Uvedení elektrárny do provozu bylo zakončeno certifikací podpůrných služeb poskytovaných elektrizační přenosové soustavě.

Podle původních předpokladů měla být elektrárna provozována v pološpičkovém režimu, tj. v pracovních dnech od 6.00 – 22.00 hod., přes noc a o víkendu odstavena, nebo také v době odstávek jiných zdrojů. V průběhu výstavby však došlo k dynamickým změnám v prostředí celé evropské energetiky. Několika fázemi regulací pokřivené tržní mechanismy přestaly plnit svou dosavadní roli spolehlivých tvůrců cen elektřiny. V situaci, kdy díky dotacím lze v Evropě bez rizika ztrát stavět a provozovat pouze podporované tzv. obnovitelné zdroje, se paroplynové elektrárny dostaly do kategorie zdrojů s příliš vysokými výrobními náklady. Z tohoto důvodu je zatím využití PPC Počerady nižší, než se původně předpokládalo. V rámci energetického systému České republiky funguje provoz jako operativní záloha schopná poměrně rychlého najetí.

Pohlédněte si VIDEO ze zahájení výstavby paroplynové elektrárny v Počeradech!

 

Atmosférické podmínky

 • Teplota okolí 10 °C
 • Relativní vlhkost 70 %
 • Tlak vzduchu 987 mbar

Zemní plyn

 • LHV (15 °C) 49,49 MJ/kg
 • Teplota před plynovou turbínou 130 °C
 • Množství 2× 14,6 kg/s

Pára před parní turbinou

 • Množství VT páry 141,9 kg/s
 • Teplota VT páry 550 °C
 • Tlak VT páry 128,4 bar
 • Množství ST páry 172,4 kg/s
 • Teplota ST páry 548 °C
 • Tlak ST páry 28,1 bar
 • Množství NT páry 27 kg/s
 • Teplota NT páry 290 °C
 • Tlak NT páry 4 bar

Spaliny na výstupu plynové turbiny

 • Teplota 576,4 °C
 • Množství 2× 686,5 kg/s

Garantované parametry

 • Hrubá účinnost 58,4 %
 • Hrubý výkon na svorkách generátorů 838 MWe
 • Vlastní spotřeba 13 MWe
 • Emise NOx, CO 40 mg/Nm³

 

Zahraničí

Egemer - Turecká republikaV zahraničí ČEZ provozuje plynovou elektrárny Egemer o instalovaném výkonu 904 MW. Výstavba elektrárny na jihu země, necelý kilometr od pobřeží Středozemního moře, byla zahájena na podzim 2011 a trvala dva a půl roku. Do ostrého provozu vstoupila elektrárna Egemer v roce 2014. Jedná se o mimořádně efektivní elektrárnu s účinností přesahující 57 % a životností nejméně 30 let. Elektrárnu vlastní Akenerji Elektrik Üretim, společný podnik ČEZ, tureckého partnera a dalších akcionářů.

V průběhu výstavby bylo nutné uskutečnit rozsáhlé zemní práce, mj. 1 100 betonových pilot hlubokých 35 metrů pro stabilizaci terénu a dalších 10 000 sypaných štěrkových pilot, vrtaných do hloubky 20 metrů. Díky své poloze může být elektrárna chlazena přímo mořskou vodou – přivaděč vody je veden v délce cca 1 500 metrů po mořském dnu, dalších 800 metrů potrubí je instalováno na pevnině.

Fotogalerie

Fotografie

Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/01_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/02_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/03_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/04_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Medium: /edee/content/img/pro-media/fotogalerie/galerie-egemer/medium/05_egemer.jpg
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)
Plynová elektrárna Egemer (Turecko) - Egemer CCGT (Turkey)