H1 2010

You can download the following files at the end of this page.

  • CEZ's Consolidated Report on Operational, Economic and Financial Results for H1 2010, in accordance with IFRS

  • CEZ's Conference Call Presentation for H1 2010 Consolidated
  • Unconsolidated Financial Statements of CEZ, a.s.
  • Consolidated Financial Statements of CEZ Group

Plik do ściągnięcia znajduje się po prawej stronie.

  • CEZ's Consolidated Report on Operational, Economic and Financial Results for H1 2010, in accordance with IFRS in Polish (ČEZ Grupa Laczne Sprawozdanie H1 2010)
  • CEZ's Press Conference Presentation in Polish (Konferencja prasowa na temat wyników gospodarowania Grupy ČEZ w H1 2010)
  • Sprawozdania finansowe ČEZ, a. s.,
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe