CCGT and small combined heat and power units

CCGT Počerady

Počerady CCGT is the first project of its kind in the Czech Republic. This energy source with an output of 838 MWe is located on the site of the existing coal power plant Počerady in the north-west part of the Czech Republic, nearly in the middle among the towns of Louny, Zatec, and Most.

Pro tento paroplynový zdroj bylo vybráno základní uspořádání paroplynového cyklu v podobě vícehřídelového řešení se dvěma plynovými turbinami (GT) a jednou turbinou parní (ST).

Kombinovaný cyklus se skládá ze dvou plynových turbín (každá o výkonu 284 MW) a jedné parní turbíny o výkonu 270 MW. Stavba paroplynového zdroje byla zahájena 1. dubna 2011 a uvedena do provozu v říjnu 2014. V rámci energetického systému České republiky funguje provoz jako operativní záloha schopná poměrně rychlého najetí.

počerady-vizualizace

CCGT Egemer in Turkey

CEZ also operates the Egemer steam-gas power plant in Turkey with an installed capacity of 872 MW. The plant was commissioned by Akenerji - a joint venture with a Turkish partner. It is an extremely efficient power plant with an efficiency of more than 57% and an expected lietime operation of at least 30 years.

It was necessary to carry out extensive earthmoving works during the construction, including using 1,100 concrete foundation piles and 9,000 loose gravel foundation piles, which were drilled to a depth of 20 meters. Another specific feature was the construction of a seawater feeder, which serves both for cooling and as a water source for the power plant. The water inlet is routed approximately 1500 meters along the seabed and an additional 800 meters of pipeline is installed on land.

Construction began in October 2011, the first gas turbine was ignited in March the following year. The plant could produce up to 7000 GWh of electricity per year.

Small combined heat and power units (CHP)

ČEZ Energo, a daughter company of ČEZ ESCO and the producer of smal CHP units TEDOM, is the biggest operator of small CHP units in the Czech Republic. ČEZ Energo tyto jednotky, s instalovaným výkonem od stovek kWe až do jednotek MWe také instaluje.

ČEZ Energo nyní. v současnosti provozuje celkem 133 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 111,826 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 221 MWt. Tyto zdroje jsou zejména provozovány buď v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem (CZT), které jsou v České republice na rozdíl od většiny ostatních evropských zemí poměrně rozšířené, anebo jako vnořené zdroje do kotelen našich obchodních partnerů. Zákazníky společnosti jsou tedy systémy CZT, lokální komunální výtopny, dále pak průmyslové podniky či veřejné instituce.

More at www.cezenergo.cz/