Bioplyn

Bioplynové stanice

BPS Číčov

Bioplynová stanice Číčov

Ve fermentačních nádobách se uloží organické materiály bez přístupu vzduchu. Ty při fermentaci produkují bioplyn (s vysokým obsahem metanu). Tento je následně využit jako palivo k výrobě elektřiny. Kromě ní je výstupem také teplo v podobě horké vody.

Samotné palivo (např. kukuřičná siláž , řepné řízky a kořínky) je uloženo ve skladech a dostatečně překryto těsnícím materiálem. Samotné fermentory (nádoby, v nichž dochází k produkci bioplynu) jsou pod střechou a tím utěsněny.

Ekonomika bioplynových stanic

ERÚ cenovým rozhodnutím stanovuje pro elektřinu vyráběnou spalováním bioplynu v bioplynových stanicích výkupní cenu a zelený bonus (pro kategorie bioplynových stanic AF, AF1 a AF2). Výkupní cena pro rok 2014 činí 3,04 – 4,12 Kč / kWh (režim tzv. zelených bonusů stanovuje 1,98 - 3,06 Kč / kWh). Detaily ZDE.

Instalace zdrojů 100% čisté ekologické energie je zároveň v souladu s vizí FUTUR/E/MOTION, kterou Skupina ČEZ deklaruje záměr investovat do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji. Skupina ČEZ spuštěním dalšího obnovitelného zdroje elektřiny zároveň přispívá k plnění platných závazků ČR vůči Evropské unii zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě.